nieuws

Haar smoesjes zijn goed

Arbeidsrecht

Haar smoesjes zijn goed

Wat doe je als je iemand op een tijdelijk contract hebt die je het liefst op staande voet zou ontslaan?

Calculeren wat het kleinste kwaad is. In dit geval ziet de casus er zo uit. Het jaarcontract ving vorig voorjaar aan. Daarna was de medewerker zeven maal ziek, soms wel elf dagen. Ze kwam vaak te laat en nam veel verlof op. Eind oktober is de situatie met haar besproken. De medewerkster vroeg om clementie: privéproblemen, schuldsanering enzovoort. Een dikke week later was al een tweede gesprek nodig, omdat ze wiet meenam naar haar werk.
De ervaren IntermediairPW-lezer voelt ‘m al aankomen: deze werknemer is verslaafd – en als ze dat niet is, vertoont ze in elk geval het typerende verslaafdengedrag. Alleen deskundigen kunnen hierbij helpen. Voor een tijdelijke werkgever is hier geen eer te behalen.
Bedrijven die erg alert zijn op dit soort gedrag, reageren consequent met schriftelijke waarschuwingen, lik op stuk, en in het uiterste geval ontslag op staande voet. Maar in dit geval is het ontslagdossier daarvoor niet voldoende gevuld. En over vier maanden is het contract afgelopen. Ons advies in zo’n geval: ga geen procedurekosten maken waar financieel nauwelijks iets tegenover staat. Ga wel door met gesprekken en dossiervorming, voor het geval het echt uit de hand loopt. En zie erop toe dat er in geen geval een schijn ontstaat van contractverlenging. Na een jaar loopt het contract van rechtswege af en hebt u geen verplichtingen meer. Nota bene: beëindig op diezelfde datum ook eventuele betalingen wegens ziekte!

Reageer op dit artikel