nieuws

Ineens ligt de lat te hoog

Arbeidsrecht

Ineens ligt de lat te hoog

We hebben te maken met twee werknemers die jaren naar tevredenheid functioneerden, maar de laatste tijd hun targets niet meer halen. Ze zitten op 60 tot 80 procent, en dat is ongebruikelijk. Kunnen we hier een schriftelijke waarschuwing op baseren? En wat moeten we daar dan inzetten?

Een schriftelijke waarschuwing is een stap op de weg naar een eventuele ontbinding. Nu is een ontbinding wegens het niet halen van een target wel mogelijk, maar er wordt door rechters wel heel kritisch naar gekeken. Targets worden in principe door de werkgever vastgesteld, en dat gebeurt nu eenmaal niet per definitie op een redelijke manier. En als ze worden bijgesteld (in de regel betekent dat: verhoogd) komt dat praktisch gezien nogal eens neer op een eenzijdige wijziging van gemaakte afspraken.
Wat opvalt bij deze vraag, is dat het om twee werknemers gaat die al jaren wél hun targets haalden, de een drie jaar en de ander zelfs vijftien jaar. Sinds ongeveer twee jaar zijn ze allebei teruggevallen. Dat maakt nieuwsgierig naar de achtergronden. We hebben de vragensteller geadviseerd om hierover eerst eens een gesprek te hebben: wat is er eigenlijk aan de hand? Voor aanvullende maatregelen als training en coaching is vermoedelijk geen grond, omdat beide werknemers al hebben getoond hun targets wel degelijk te kunnen halen. Vraag ze daarom hoe ze zelf denken dat het weer beter zou kunnen gaan. Wat kan het bedrijf daaraan bijdragen, en wat kunnen ze er zelf aan doen? En leg dat vervolgens vast, via een schriftelijke bevestiging. Als blijkt dat er geen verbetering intreedt (terwijl de targets voor collega’s wel haalbaar zijn), dan kunt u na drie maanden een eerste schriftelijke waarschuwing geven, en na nog eens drie maanden een tweede.

Reageer op dit artikel