nieuws

Bruikleenovereenkomst en reglement laptop/mobiele telefoon

Arbeidsrecht

Graag wil ik de voorwaarden voor gebruik van laptops en mobiele telefoons in onze organisatie vastleggen in een juridisch waterdichte bruikleenovereenkomst die vergezeld gaat van een reglement. Ik ben op zoek naar goede voorbeelden. Wie kan mij helpen? Alvast bedankt!

Bedroeg het voorspellende netto werkgelegenheidscijfer in maart nog -1%, dit keer is de prognose van de werkgevers een positief cijfer van +3. Zowel het verschil met het vorige kwartaal als met hetzelfde kwartaal vorig jaar bedraagt vier procentpunten.

Haiko van der Pol, directeur Marketing & Communicatie van Manpower Nederland, liet begin april al weten dat de vraag naar uitzendkrachten weer aantrok. De uitkomsten van de Arbeidsmarktbarometer voor het derde kwartaal verrassen hem dan ook niet. ”Ik durf gerust te spreken van een omslag in de verwachtingen voor de arbeidsmarkt, omdat in op drie na alle regio’s en sectoren die we in het onderzoek onderscheiden, weer positieve prognoses worden gerapporteerd. Met name de kwartaal-verbeteringen met acht procentpunten van de voorspellingen voor de Nederlandse transportsector (+13) en de sector Nutsbedrijven (+5) spreken hierbij boekdelen. En kijken we naar onze belangrijkste handelspartner Duitsland, dan zien we ook daar een forse vooruitgang van acht procentpunten in het netto werkgelegenheidscijfer voor het komende kwartaal (+9). Daarbij moet natuurlijk worden aangetekend dat de algemene economische situatie in Europa op dit moment onzeker is.”

Het netto werkgelegenheidscijfer is een voorspellend cijfer voor de arbeidsmarkt. Het wordt berekend door het percentage werkgevers dat denkt het volgende kwartaal minder medewerkers te zullen aantrekken, af te trekken van het percentage werkgevers dat verwacht het eigen personeelsbestand uit te breiden. Deze berekening wordt gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Het resultaat is het netto werkgelegenheidscijfer. Een positief netto werkgelegenheidscijfer geeft aan dat het aandeel werkgevers met een positieve kijk op de toekomstige ontwikkelingen van hun medewerkersbestand, groter is dan het aandeel werkgevers dat verwacht terug te gaan in het aantal werknemers. Het duidt dus op optimisme over de arbeidsmarkt.

Reageer op dit artikel