nieuws

Second opinion geeft geen uitsluitsel

Arbeidsrecht

Second opinion geeft geen uitsluitsel

Een vordering tot loondoorbetaling tijdens ziekte moet worden afgewezen als de werknemer geen second opinion heeft aangevraagd.

Een schoonmaakster had zich in april 2009 tijdens familiebezoek in Italië ziek gemeld wegens depressies na het overlijden van haar vader. Zij werd er door haar werkgever schriftelijk op gewezen dat zij zich beschikbaar moest houden voor een consult bij de bedrijfsarts.
Twee maanden later keerde zij terug naar Nederland. Een kort daarop geplande afspraak bij de arbodienst ging niet door omdat zij te laat was verschenen. Daarop liet haar werkgever haar weten dat zij op 30 juni naar de bedrijfsarts moest en dat zij zich op 2 juli moest melden voor het opstellen van een plan van aanpak. De werkneemster liet echter niets van zich horen. Zij bleek inmiddels op advies van een psychiater weer naar haar familie in Italië te zijn vertrokken. Daarop besloot de werkgever per 1 juli 2009 de loonbetaling op te schorten wegens het niet nakomen van haar reïntegratieverplichtingen.
Pas in december keerde de werkneemster weer terug naar Nederland en zij meldde zich meteen bij de bedrijfsarts. Toen deze haar arbeidsgeschikt verklaarde, vroeg zij een second opinion aan. Het UWV oordeelde dat zij nog steeds arbeidsongeschikt was. Daarop eiste zij in rechte loondoorbetaling.
De kantonrechter stelt voorop dat de rechter een vordering tot loondoorbetaling tijdens ziekte moet afwijzen als de werknemer geen second opinion van het UWV heeft overgelegd. In dit geval heeft de werkneemster wel een second opinion aangevraagd, maar deze betreft enkel de vraag of zij arbeidsongeschikt is. De second opinion geeft geen antwoord op de vraag of zij aan haar reïntegratieverplichtingen heeft voldaan, terwijl dit nu juist de reden was waarom haar werkgever de loondoorbetaling heeft opgeschort. Daarom moet haar loonvordering worden afgewezen.
Kantonrechter Alkmaar, 10 maart 2010, LJN: BM0541.

Reageer op dit artikel