nieuws

Arbeidsongeschikten niet ontzien

Arbeidsrecht

Arbeidsongeschikten niet ontzien

Ons bedrijf heeft een sociaal plan waarin staat dat arbeidsongeschikte werknemers exact hetzelfde moeten worden behandeld als arbeidsgeschikte werknemers. Mag dat eigenlijk wel? Er geldt toch een reïntegratieplicht?

Eigenlijk denkt deze vragensteller dat je verplicht bent om arbeidsongeschikten bij een collectief ontslag te ontzien en positief te discrimineren. Zo'n plicht bestaat echter niet. Van belang is wel het onderscheid tussen een algehele bedrijfssluiting en collectief ontslag vanwege een gedeeltelijke beëindiging van werkzaamheden. In het eerste geval geldt sowieso geen onderscheid tussen arbeidsgeschikten en arbeidsongeschikten, omdat in die situatie immers het opzegverbod bij ziekte komt te vervallen. Bij een gedeeltelijke beëindiging is dat anders en moet de werkgever nog steeds zijn best blijven doen om arbeidsongeschikten te reïntegreren. Maar dat is niet hetzelfde als zeggen dat ze nooit boventallig verklaard kunnen worden, en het spreekt vanzelf dat de reïntegratiemogelijkheden er in zo'n situatie ook niet groter op worden. Tenzij je vindt dat de arbeidsplaatsen die door gedwongen ontslag verdwijnen, ten goede moeten komen aan arbeidsongeschikte werknemers. Maar dat kan bij collectief ontslag geen overweging zijn, het gaat daarbij immers om economische noodzaak en niets anders. Dus reïntegratieplicht ja, maar immuniteit tegen ontslag nee, en dat is vermoedelijk ook wat dit sociaal plan wil zeggen.
Arbeidsongeschikte werknemers die hun baan verliezen, kunnen wel naar de rechter stappen als ze vinden dat er onvoldoende is gedaan voor hun reïntegratie.

Reageer op dit artikel