nieuws

Bonus inhouden tijdens zwangerschapsverlof mag

Arbeidsrecht

Een werkgever mag een bonus inhouden van een werkneemster die met zwangerschapsverlof is. Met deze uitspraak gaat het Amsterdamse Hof in tegen de Commissie Gelijke Behandeling.

Een bedrijf weigert een werkneemster bonus uit te keren over de periode dat zij met zwangerschapsverlof is geweest en over het aansluitende verzuimperiode vanwege zwangerschapsgerelateerde klachten. Volgens de werkgever is de bonus – bestaande uit nettowinstdeling, team- en persoonlijke target – gewoon loon. En de wet bepaalt nu eenmaal dat een bedrijf loon niet hoeft door te betalen tijdens zwangerschapsverlof.

Het Hof stelt de werkgever in het gelijk en wijst op Europese jurisprudentie dat stelt dat een werkneemster op zijn minst ‘niet minder bescherming dient te genieten dan haar zieke mannelijke collega's'.  Die hoeft niet doorbetaald te worden door de werkgever bij ziekte, dus de vrouw met zwangerschapsverlof ook niet. Hiermee verwerpt het Hof het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling dat oordeelt dat er sprake is van verboden onderscheid naar geslacht.

Bron: www.awvn.nl

Reageer op dit artikel