nieuws

Einde aan stuwmeer vakantiedagen

Arbeidsrecht

De regeling voor vakantie en verlof gaat op de schop. Werknemers moeten voortaan hun vakantiedagen binnen anderhalf jaar opnemen, anders vervallen deze. Ook bouwen langdurig zieken in de toekomst net zoveel vakantiedagen op als werkenden.

Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op verzoek van de demissionaire ministers Donner (Sociale Zaken) en Ballin (Justitie) heeft ingestemd. Nu mogen werknemers hun vakantiedagen nog tot vijf jaar opsparen. Dat wordt dus anderhalf jaar. Als reden voor het terugdringen van de verjaringstermijn geeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat te lang uitstellen van vakantie de veiligheid en gezondheid in gevaar kan brengen. De extra vakantiedagen (buiten de twintig wettelijke vakantiedagen) vallen buiten de regeling. Ook voor mensen die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om op vaknatie te gaan, geldt de termijn niet. Voor werkgevers en werknemers zou het mogelijk blijven in onderling overleg de periode waarin vakantiedagen mogen worden opgespaard, te verlengen.

Tegelijkertijd is in het wetsvoorstel opgenomen dat langdurig zieke werknemers voortaan recht hebben op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Op dit moment is het nog zo dat  zij slechts tien van de twintig vakantiedagen krijgen in het eerste verzuimjaar, en in het tweede ziektejaar nul. Enkele recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie maken een einde aan deze  Nederlandse praktijk. Zieken en werkenden moeten worden gelijkgeschakeld.

In het Financieele Dagblad reageerden de sociale partners onmiddellijk op de grote aanpassing in de vakantiedagenregeling. FNV is ‘mordicus tegen' en stelt dat de verjaringstermijn in 2002 juist naar vijf jaar is gebracht om werknemers de kans te geven te sparen voor sabbaticals of studieverlof. Het CNV is eveneens niet gelukkig met het wetsvoorstel en wijst erop dat werkgevers nog altijd vakantieverzoeken moeten goedkeuren. ‘Als zij niet hun fiat geven door te zeggen dat het zo druk is, dan hebben werknemers na anderhalf jaar het nakijken', zo uit Jaap Jongejan zijn vrees in het Financieele Dagblad. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland reageren terughoudender. Zij zijn tevreden zolang het nieuwe wetsvoorstel ‘kostenneutraal' uitpakt. Het beperken van de opspaarperiode van vakantiedagen zou een lastenverlichting kunnen zijn die de hogere kosten voor het gelijkschakelen van vakantierechten voor zieken en werkenden, weer opheft.

Bron: Sociale Zaken, Financieele Dagblad

Reageer op dit artikel