nieuws

Forse stijging ontslagaanvragen

Arbeidsrecht

Forse stijging ontslagaanvragen

Door de crisis is vorig jaar het aantal ontslagaanvragen bij het UWV Werkbedrijf en de kantonrechter met 73% gestegen.

Bedrijven hebben in 2009 voor 90.000 werknemers ontslag aangevraagd, zo blijkt uit de Ontslagstatistiek die demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vooral de UWV-route wint aan populariteit. Tweederde van alle ontslagaanvragen verliep via het UWV. Bij de uitkeringsinstantie en arbeidsbemiddelaar kwamen ruim 60.000 ontslagaanvragen binnen (+112%), de kantonrechters hebben zich moeten buigen over bijna 30.000 ontbindingsverzoeken (+27%).

De verklaring is dat werkgevers in financieel moeilijke tijden eerder voor de ‘goedkopere' UWV-route kiezen. Het beeld bestaat dat de kantonrechter veelal een hogere ontslagvergoeding toekent. Bij ruim 80% van de ontslagvergunningen die door het UWV is dat gedaan om  bedrijfseconomische redenen. De Ontslagstatistiek is een jaarlijkse rapportage van het aantal ontslagaanvragen bij het UWV en de kantonrechter. Niet alle beëindigde arbeidscontracten zijn vermeld; ontslag op staande voet, beëindiging met wederzijds goedvinden en het niet verlengen van tijdelijke contracten zijn hierin niet opgenomen.

Bron: nu.nl

Reageer op dit artikel