nieuws

Ondanks brieven toch ontslagen

Arbeidsrecht

Een medewerker van een Rotterdams afvalpunt sjoemelt. Hij wordt onvoorwaardelijk ontslagen, ondanks het feit dat er eerder brieven zijn gestuurd waarin slechts sprake was van voorwaardelijk ontslag. De bestuursrechter vindt dit niet onredelijk.

De medewerker heeft afval aangenomen zonder dit te wegen en heeft zo klanten gematst. Bovendien heeft hij metalen zwart verkocht. Zijn baas stelt aan het college van burgemeester en wethouders voor om de man over te plaatsen naar een andere functie, en zijn salaris te verlagen. In een volgende brief aan het college wordt voorgesteld de man voorwaardelijk te ontslaan.

Groot is dan ook de verontwaardiging wanneer de ambtenaar toch onvoorwaardelijk ontslag krijgt. Hij is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter. Deze oordeelt echter in het voordeel van de werkgever. De man had moeten begrijpen dat de eerste twee brieven slechts voorstellen waren aan het bevoegde gezag, dat daarmee vervolgens kon doen wat het goeddunkte. En dat was in dit geval dus afwijken van de voorstellen.

De gemeente vindt dat de man – die zelf leidinggevende was – zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim door onder werktijd containers vol metalen zwart te verkopen. De medewerker was niet de enige die zich hieraan schuldig maken en stelt dat hij heeft geprobeerd om een einde aan de situatie te maken. Hij vindt zijn straf daarom onevenredig. De rechter is het hier niet mee eens. Weliswaar voelde de man zich onder druk gezet door zijn locatiebeheerder, maar uit niets is gebleken dat hij hierdoor zich niet kon houden aan het geldende integriteitsbeleid.

Reageer op dit artikel