nieuws

Ontbinding met afkoop tijdens ziekte

Arbeidsrecht

Een medewerker is onlangs van 50% naar 80-100% ao gegaan. Omdat de ao al jaren duurt vraag ik me af of ik voor de ontbinding via het UWV werkbedrijf eerst nog moet wachten totdat hij 2 jaar volledig ao is. Een tweede vraag: inmiddels is de functie van deze medewerker door reorganisatie komen te vervallen. Formeel wordt hij boventallig. Hij wil wel tot een beeindigingsovereenkomst komen met een financiele vergoeding. Kan dit? Ik weet dat je tijdens ziekte wel gezamenlijk kunt overeenkomen te ontbinden. En heeft de betaling van de “gouden handdruk” dan gevolgen voor de WIA uitkering?

Reageer op dit artikel