nieuws

Redelijke ontslagvergoeding

Arbeidsrecht

Redelijke ontslagvergoeding

Als de subsidie stopt gaat bij Stichting kleintheater de stekker eruit. De directeur wijst de voorgestelde ontslagvergoeding van 60.000 euro af. Maar volgens de rechter is het aanbod alleszins redelijk. En nu staat de eiser met lege handen.

De werkneemster werkte sinds 1994 bij Stichting kleintheater en werd in 2000 directeur. Als in 2009 bekend wordt dat de gemeentelijke subsidie wegvalt, rest de werkgever niets anders dan bij het (tegenwoordige) UWV Werkbedrijf toestemming te vragen de arbeidsovereenkomsten te beëindigen. dat verzoek wordt ingewilligd. De werknemers krijgen slechts aanvulling op de ww-uitkering De directeur wordt een vergoeding van 60.000 euro aangeboden.

De directeur stapt naar de rechter en vordert een hogere vergoeding. Volgens haar is er sprake van kennelijk onredelijk ontslag omdat voor haar de gevolgen van het ontslag voor haar groter zouden zijn dan voor de stichting. Zij ziet geen mogelijkheid om een andere passende baan Bovendien heeft zij altijd goed gefunctioneerd en er lag geen sociaal plan klaar en zij heeft geen outplacementtraject aangeboden gekregen.

De kantonrechter in Dordrecht oordeelt anders. De directeur/werkneemster had kunnen weten dat bij beëindiging van de subsidie noodgedwongen ontslag zou volgen. Een gouden handdruk uit gemeenschapsgeld zou niet reëel zijn. De kantonrechter stelt dat de werkgever door tweemaal 60.000 euro vergoeding aan te bieden heel redelijk is geweest. Het is volgens de rechter niet zo dat er per definitie sprake is van kennelijk onredelijk ontslag omdat dit aanbod niet alle schade wegneemt. Omdat de kantonrechter het beroep op kennelijk onredelijk ontslag van tafel veegt, staat de eiser nu met lege handen. De werkgever hoeft nadat er twee keer een redelijk aanbod is afgewezen, niet opnieuw een aanbod te doen. Er wordt dus uiteindelijk geen ontslagvergoeding uitgekeerd.

Bron: FlexService

Reageer op dit artikel