nieuws

Te veel aan het hoofd

Arbeidsrecht

Te veel aan het hoofd

Een school schendt zijn zorgplicht door slechts één leraar toezicht te laten houden op honderd leerlingen.

Een lerares aan een basisschool had tijdens het surveilleren in de pauze een voetbal tegen haar hoofd gekregen. Zij liep hierdoor een zware hersenschudding op en had geruime tijd later nog steeds last van hoofdpijn, geheugenverlies en concentratieproblemen. Zij stelde de school aansprakelijk voor haar schade.
De kantonrechter stelt vast dat de werkneemster als enige leerkracht tijdens de pauze toezicht moest houden op minstens honderd leerlingen. Zij constateerde dat er werd gevoetbald op een deel van het schoolplein waar dat niet was toegestaan. Zij sprak de betreffende kinderen daarop aan, maar meteen daarna werd haar aandacht in beslag genomen door twee andere kinderen die ruzie maakten. Vervolgens kreeg zij de bal tegen haar hoofd. Haar kan niet worden verweten dat zij niet adequaat is opgetreden tegen de voetballende kinderen. Het probleem was meer dat zij zich met twee dingen tegelijk moest bezighouden, omdat de werkgever het kennelijk vond volstaan om slechts één docent te belasten met het toezicht op ruim honderd spelende kinderen. Dat is opmerkelijk, te meer omdat bij tussenschoolse en buitenschoolse opvang de norm van één toezichthouder op 15 à 20 kinderen geldt. Daarom moet worden geconcludeerd dat de werkgever niet de maatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat de werkneemster schade zou lijden. Nu hij daarmee tekort is geschoten in zijn zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van zijn personeel, is hij aansprakelijk voor de – nader vast te stellen – schade van de werkneemster.
Kantonrechter Hoorn, 29 maart 2010, LJN: BM3733.

 

Reageer op dit artikel