nieuws

Glad vergeten

Arbeidsrecht

Glad vergeten

Een werkgever dient te voorkomen dat werknemers op het bedrijfsterrein kunnen uitglijden.

Een werknemer was na het verrichten van loswerkzaamheden op een schip in een bedrijfsbusje gestapt dat hem naar de kantine bracht. Na het uitstappen viel hij op het zebrabad dat naar de ingang van de kantine leidde. Het bedrijfsterrein was glad door nachtvorst in combinatie met sneeuwval. De werknemer raakte gewond en stelde zijn werkgever aansprakelijk voor zijn schade.
Volgens de kantonrechter is het algemeen bekend dat door vorst en/of sneeuwval gladheid kan ontstaan waardoor iemand kan vallen en schade kan oplopen. Daarom dient een werkgever maatregelen te nemen om het risico tegen te gaan dat werknemers door gladheid op het bedrijfsterrein kunnen vallen. Deze verplichting geldt overigens slechts binnen redelijke grenzen. Zo hoeft een werkgever niet zijn hele bedrijfsterrein te overdekken of te verwarmen. Wel mag worden verlangd dat er bij optredende vorst en/of sneeuwval wordt gestrooid.
De werkgever heeft zich die verplichting ook gerealiseerd. Op grond van zijn eigen werkinstructie moet er in geval van gladheid op het hele haventerrein preventief worden gestrooid. Bovendien blijkt uit deze instructie dat de bewakingsdienst moet controleren of voetpaden, fietspaden en zebrapaden niet te glad zijn. Blijkt dat wel het geval te zijn, dan moet deze dienst ter voorkoming van ongevallen aanvullend strooien. Kennelijk heeft de bewakingsdienst deze instructie niet opgevolgd, want anders was de betrokken werknemer niet gevallen. Daarom acht de kantonrechter de werkgever aansprakelijk voor de (nader te bepalen) schade van de werknemer.
Kantonrechter Middelburg, 21 december 2009, LJN: BM4389.

Reageer op dit artikel