nieuws

Roekeloze chauffeur verliest recht op vakantiegeld

Arbeidsrecht

Roekeloze chauffeur verliest recht op vakantiegeld

Een chauffeur die het niet te nauw neemt met bonnetjes, eigenhandig excursies organiseert en bovendien een groot geldbedrag uit zijn bus laat jatten, wordt op non-actief gesteld. Hij wil alsnog zijn vakantiegeld incasseren, maar dat kan hij vergeten.

De chauffeur heeft een tijdelijk contract. Hierin bouwt hij acht vakantiedagen op en hij heeft recht op een vakantietoeslag van 8 procent. Nadat de arbeidsovereenkomst ten einde is gekomen, betaalt zijn werkgever noch de vakantiedagen, noch de toeslag uit. De werkgever meent namelijk zelf ook nog wel het een en ander te goed te hebben van zijn voormalig werknemer. Zo heeft deze zich niet aan de regels voor het vergoeden van maaltijden gehouden, en organiseerde hij op eigen houtje een excursie naar Versailles waarover later klachten zijn gekomen en waarvoor tien euro per deelnemer moest worden terugbetaald. Bovendien heeft hij duizenden euro's achter gelaten in een bus die niet kon worden achtergelaten. Niet handig in een grote stad als Parijs, waar het geld binnen tien minuten uit de bus werd gejat.

De kantonrechter vindt dat de werkgever wat al te star naar de regelingen rondom de maaltijden kijkt, en stelt de chauffeur op dat punt deels in het gelijk.
Ook wat betreft de excursie naar Versailles – door de chauffeur georganiseerd omdat de reizigers geen zin hadden in het uitstapje dat op het officiële programma stond – is de werknemer volgens de rechter geen bewuste roekeloosheid aan te rekenen.
Maar dat hij ruim tweeduizend euro liet liggen in een bus waarvan hij wist dat deze niet kon worden afgesloten, is volgens de kantonrechter wel degelijk willens en wetens roekeloos. En dus mag zijn werkgever het gestolen bedrag verhalen op het vakantiegeld en de vakantierechten die de werknemer nog te goed heeft.

Omdat beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld, moet ieder zijn eigen proceskosten betalen.

LJN: BN2159, Sector kanton Rechtbank Breda

Reageer op dit artikel