nieuws

Spreekrecht OR bij aandeelhoudersvergadering

Arbeidsrecht

Spreekrecht OR bij aandeelhoudersvergadering

Met ingang van 1 juli 2010 hebben ondernemingsraden van naamloze vennootschappen spreekrecht tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van hun organisatie. Zij mogen dan hun mening geven over benoeming, ontslag en beloning van bestuurders en commissarissen.

Door het spreekrecht van de ondernemingsraad in deze vergaderingen  kunnen belangen van werknemers worden meegewogen in de besluitvorming. Hierdoor kan een evenwichtige inkomensverdeling tot stand komen bij het vaststellen van de beloning van bestuurders.

De mening van de OR hoeft echter niet te worden overgenomen bij de besluitvorming. Een belangrijk bestuursbesluit wordt pas aan de aandeelhoudersvergadering geboden als de OR in de gelegenheid is gesteld haar mening daarover te geven. Dit geldt ook voor een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder of commissaris en een besluit tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid.

(Bron: Ministerie van SZW)

Reageer op dit artikel