nieuws

Weerzin tegen veroordeelde overwinnen

Arbeidsrecht

Weerzin tegen veroordeelde overwinnen

Een misdrijf in de privésfeer is in beginsel geen reden voor ontslag.

Een werknemer was in hechtenis genomen nadat thuis op zijn computer kinderporno was aangetroffen. Naar aanleiding van berichtgeving in de plaatselijke krant over de strafzaak was er onrust binnen het bedrijf ontstaan. Vervolgens hadden collega's te kennen gegeven niet meer met de veroordeelde werknemer te willen samenwerken. Toen de werknemer zich zes maanden later weer op het werk meldde, diende zijn werkgever om die reden een ontbindingsverzoek in.
De kantonrechter stelt voorop dat de gewraakte handelingen van de werknemer zich volledig in de privésfeer hebben afgespeeld en geen enkel raakvlak hebben met de bedrijfsactiviteiten en/of met zijn functie. De werkgever heeft weliswaar gesteld dat de kwestie binnen het bedrijf is besproken, maar hij heeft niet aangegeven wat er is besproken, op welke wijze dat is gedaan en hoe hij is omgegaan met het standpunt van de medewerkers over de terugkeer van de werknemer. De werknemer is tijdens zijn zes maanden detentie niet ontslagen en het was dus te verwachten dat hij op een gegeven moment weer zou terugkeren. Van een goed werkgever mag worden verwacht dat hij in zo'n geval de terugkeer mogelijk maakt, ondanks mogelijke onrustgevoelens bij het overige personeel. Hij dient daarbij al het mogelijke te doen om de terugkeer in goede banen te leiden en onrust te voorkomen. Omdat niet is gebleken dat de werkgever zich wat dat betreft voldoende heeft ingespannen, wijst de kantonrechter het ontbindingsverzoek af.
Kantonrechter Leeuwarden, 12 mei 2010, LJN: BM5493.

Reageer op dit artikel