nieuws

Werknemer wil te veel

Arbeidsrecht

Een autobedrijf moet een vestiging sluiten, en spant zich in om voor de werknemers bij een ander bedrijf een baan te vinden. Eén van hen vindt het aanbod onvoldoende, en klaagt zijn oude baas aan voor onredelijk ontslag. De kantonrechter ordeelt anders.

De werknemer is al twintig jaar in dienst van zijn baas, en heeft zich altijd loyaal getoond. Groot is dan ook zijn teleurstelling wanneer hij door de sluiting van de vestiging zijn baan verliest. Twee van zijn collega's krijgen zonder problemen een nieuwe dienstbetrekking bij een ander autobedrijf. Deze wil op aandringen van de oude werkgever ook de chef werkplaats wel aannemen, maar op basis van een jaarcontract, tegen een lager loon en met een minder gunstige reiskostenregeling. De voormalige werkgever biedt aan het loon gedurende een jaar aan te vullen en ook een bijdrage te leveren aan de reiskostenvergoeding. De werknemer weigert de baan.

De werkgever stelt de chef werkplaats op non-actief en vraagt een ontslagvergunning aan. Wanneer deze is verleend, biedt hij aan om de WW-uitkering tot het einde van het jaar aan te vullen tot 100 procent van het laatst verdiende loon. De werknemer reageert niet op dit aanbod, en de werkgever betaalt de aanvulling.

Dan staan de partijen alsnog tegenover elkaar in de rechtzaal. De werknemer vindt het ontslag onredelijk en eist een vergoeding van twee ton bruto plus rente. Volgens hem zijn de gevolgen van het ontslag voor hem te ernstig en heeft hij slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Hij heeft al vijftien keer te vergeefs gesolliciteerd.

De rechter vindt het ontslag echter niet onredelijk. De vooruitzichten op de arbeidsmarkt zouden niet zo slecht zijn geweest, wanneer de werknemer de vervangende baan had geaccepteerd. De werkgever had groot belang bij het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. De werknemer wordt daarom in het ongelijk gesteld en draait op voor de proceskosten.

LJN: BN1619, Sector kanton Rechtbank Arnhem

Reageer op dit artikel