nieuws

Werkgever ontkomt niet aan re-integratieplicht

Arbeidsrecht

Werkgever ontkomt niet aan re-integratieplicht

Een vrouwelijke chauffeur belandt na seksuele intimidatie in de ziektewet en wordt blijvend ongeschikt voor haar eigen werk. Haar slechte gezondheid valt niet alleen haar werkgever te verwijten, maar dat ontslaat deze niet van zijn re-integratieverplichting.

Als enige vrouw tussen alleen maar mannelijke chauffeurs is de werkneemster wel wat gewend, en zelf stuurt ze ook wel eens een mail met suggestieve plaatjes naar haar collega's. Maar wanneer een directe collega haar met woorden en een vunzige houding haar uiterlijk becommentarieerd, is de maat vol. De vrouw meldt zich ziek en blijft ziek, ook al biedt haar collega zijn excuses aan.

De Arbo-arts meent dat zij na enige tijd weer aan het werk kan, maar een deskundigenoordeel van het UWV luidt anders. De werkneemster is psychisch en sociaal niet in staat haar eigen werk te doen, en slikt bovendien medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

Als blijkt dat de vrouw ook niet in andere vestigingen aan het werk kan, schakelt de werkgever een re-integratiebureau in voor een tweede spoor traject. USG Restart geeft de opdracht na vier maanden terug, omdat de werkneemster zich onvoldoende zou inzetten. Ook dit wordt echter weersproken door een deskundigenoordeel van het UWV.

Vervolgens gebeurt er weinig, tot het tijd wordt om de inmiddels sluimerende arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkneemster wil een vergoeding van 35.267,44 euro bruto. De werkgever ziet geen enkele reden voor een vergoeding. Het UWV heeft geen loonsanctie opgelegd en de werkgever meent dat daarom vaststaat dat hij zich voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie.

De rechter ziet dit toch anders. Nadat het re-integratiebureau de opdracht had teruggegeven en het UWV had geoordeeld dat dit te snel was gebeurd, had de werkgever meer kunnen en moeten doen om zijn werknemer te laten re-integreren. Overigens had ook de werknemer hierin een actievere rol in kunnen spelen. Dat de werkneemster na een arbeidsconflict zo lang ziek blijft, duidt volgens de rechter op diepere problemen dan alleen het incident op het werk. Dat ontslaat de werkgever echter niet van zijn plicht tot re-integratie. De vergoeding wordt vastgesteld op tienduizend euro bruto, zijnde de kosten van de voortzetting van het re-integratietraject.

LJN: BN2948, Sector kanton Rechtbank Almelo

Reageer op dit artikel