nieuws

ABN AMRO moet bonus alsnog uitbetalen

Arbeidsrecht

ABN AMRO moet bonus alsnog uitbetalen

Een manager van ABM AMRO krijgt geen bonus meer en wordt ontslagen. Zowel de kantonrechter als het gerechtshof stelt de bank in het ongelijk. De bank was door de maatschappelijke onrust weliswaar genoodzaakt om een versoberd beloningsbeleid in te voeren, maar had zich moeten houden aan het oude bezoldingsbeleid dat nog van toepassing was op de werknemer.

Een manager is in dienst van de rechtsvoorgangster van ABN AMRO. Op zijn arbeidsovereenkomst is de Compensation & Benefits regeling van ABN AMRO van toepassing.  De regeling houdt in dat de bank jaarlijks verplicht is een bonus uit te keren die gerelateerd is aan het functioneren van de manager  en de behaalde bedrijfsresultaten. Onder bepaalde omstandigheden mag de Managing Board de bonusregeling wijzigen. Het beleid van de bank ten aanzien van ontslagvergoedingen is in deze C&B Regulations niet opgenomen.
In de loop van 2007 heeft een consortium van The Royal Bank of Scotland Group (RBS), Fortis en Banco Santander Central de aandelen in ABN AMRO Holding N.V. verworven. Aan de werknemers van ABN AMRO is te kennen gegeven dat de overname van de bank geen nadelige invloed zal hebben op hun arbeidsvoorwaarden.  Ook heeft ABN AMRO meermalen, zowel mondeling als schriftelijk, meegedeeld dat het vergoedingenbeleid in elk geval tot in oktober 2009 van kracht zal blijven.

Geen bonus
Vanwege de kredietcrisis wordt de Nederlandse staat in 2008 meerderheidsaandeelhouder van Fortis en indirect van ABN AMRO. Onder druk van het parlement en van de maatschappelijke onvrede over de hoge bonussen van bankiers moeten de banken hun beloningsbeleid versoberen.  ABN AMRO laat de manager per brief weten dat hij geen contante bonus zal ontvangen over 2008. Wel zal hij een andere, gegarandeerde bonus in drie termijnen uitbetaald krijgen. In het voorjaar van 2009 wordt de man boventallig verklaard.
Over de hoogte van de beëindigingsvergoeding worden partijen het niet eens. Inmiddels heeft de kredietcrisis het bankenconsortium ertoe genoopt af te zien van het opgaan van ABN AMRO in in RBS en Fortis. De verwachting is dat ABN AMRO als zelfstandige bank zal blijven voortbestaan.  De werknemer is van mening dat de bank hem een beëindigingsvergoeding verschuldigd is, overeenkomstig het beleid dat tot 1 januari 2009 van kracht is geweest. Bovendien heeft de toenmalige minister Wouter Bos van Financiën in een brief verklaard dat het bezoldigingsbeleid van ABN AMRO in bestaande privaatrechtelijke contracten moeten worden gerespecteerd.

Het oordeel
Evenals de kantonrechter oordeelt het hof dat van ABN AMRO verwacht mag worden dat zij de afgesproken financiële toezeggingen nakomt. Het hof stelt vast dat de kredietcrisis niet tot gevolg heeft dat ABN AMRO de toegezegde vergoedingen niet kan betalen. ABN AMRO zinspeelt daar wel op, maar een deugdelijke onderbouwing van haar standpunt ontbreekt. Ook de staatsinterventie dwingt niet tot een afwijking hiervan, getuige de brief van minister Bos. Bovendien zijn andere werknemers ook vertrokken onder de oude vergoedingsregeling. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Utrecht en schrijft een ontslagvergoeding van € 527.454 voor, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover. Voorts moet ABN AMRO alsnog de verschuldigde bonus over 2008 uitbetalen, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente.

LJN: BN8464, Gerechtshof Amsterdam
 
 
Datum uitspraak: 28-09-2010
Datum publicatie: 28-09-2010

 

Reageer op dit artikel