nieuws

Betwiste datum van indiensttreding

Arbeidsrecht

Betwiste datum van indiensttreding

Neem niet te snel aan dat er sprake is van een voortgezet dienstverband.

Een woningstichting had een ontbindingsverzoek ingediend voor een werknemer wiens functie vanwege een reorganisatie kwam te vervallen. De werknemer verzette zich niet tegen de ontbinding, maar wel tegen de door de werkgever aangeboden vergoeding. De werkgever bood een vergoeding aan gebaseerd op twee dienstjaren, de werknemer meende dat hij dertien dienstjaren had. Hij was op 1 juni 1997 in dienst getreden van een andere woningstichting die samenwerkte met zijn huidige werkgever. In 2008 had hij succesvol gesolliciteerd op een vacature die zijn huidige werkgever had geplaatst op het prikbord van zijn toenmalige werkgever. En bij indiensttreding was uitdrukkelijk overeengekomen dat bij jubilea 1 juni 1997 als datum van indiensttreding zou gelden. Volgens de werknemer moest daarom ook bij de berekening van de hoogte van de ontbindingsvergoeding van die datum worden uitgegaan.
Volgens de kantonrechter gaat het hier om de vraag of de indiensttreding in 2008 bij de huidige werkgever een voortzetting is van het in 1997 aangevangen dienstverband bij de vorige werkgever. Dat is het geval als beide werkgevers zodanig samenwerkten dat zij als elkaars filiaal moesten worden beschouwd. Van een dergelijke intense samenwerking is echter nooit sprake geweest. Beide woningcorporaties opereren geheel onafhankelijk en hebben enkel ter kostenbesparing op bepaalde terreinen samengewerkt. Daaruit kan niet de conclusie worden getrokken dat het oorspronkelijke dienstverband is voortgezet bij de huidige werkgever. Dat in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat 1 juni 1997 als datum van indiensttreding bij jubilea geldt, doet daar niets aan af. Immers, als er wel sprake zou zijn geweest van een voortgezet dienstverband, dan was deze bepaling volstrekt overbodig. In dat geval zou het dienstverband namelijk toch al gelden vanaf 1 juni 1997. De kantonrechter acht de door de werkgever aangeboden ontbindingsvergoeding, gebaseerd op twee dienstjaren, dan ook redelijk.
Kantonrechter Enschede, 26 mei 2010, LJN: BN2904.

Reageer op dit artikel