nieuws

De Jager sleutelt aan werkkostenregeling

Arbeidsrecht

Minister De Jager van Financiën heeft de uitvoering van de nieuwe werkkostenregeling vereenvoudigd. Zo komt er één tarief voor door de werkgever verstrekte maaltijden en wordt de bedrijfsfitness onbelast.

De Jager sleutelt aan werkkostenregeling

Werkgevers en belastingadviseurs kregen de afgelopen maanden de gelegenheid om op de nieuwe werkkostenregeling te schieten en maakten dankbaar gebruik van de gelegenheid. 62 verzoeken om aanpassingen kreeg het ministerie. Zo wilde De Jager aanvankelijk aparte tarieven invoeren voor warme en voor koude maaltijden. Dat is nu vereenvoudigd tot één tarief.

Niet alle verzoeken zijn gehonoreerd. Zo wilden de werkgevers graag dat het forfait verhoogd zou worden om meer onbelaste vergoedingen mogelijk te maken. De Jager houdt echter vast aan een maximum van 1,4 procent van de totale loonsom. 

De werkkostenregeling wordt op 1 januari 2011 van kracht en moet een einde maken aan de grote hoeveelheid regels voor verstrekkingen en vergoedingen. Werkgevers kunnen als zij dat willen nog drie jaar kiezen voor het oude systeem. Vanaf 2014 geldt de werkkostenregeling voor iedereen.

Reageer op dit artikel