nieuws

Ernstig bedrijfsongeval door mobieltje

Arbeidsrecht

Ernstig bedrijfsongeval door mobieltje

Onder bepaalde omstandigheden moet de werkgever het gebruik van mobiele telefoons verbieden.

Een productieleider in de betonindustrie moest op anderhalve meter hoogte betonelementen op een trilplaat controleren. Terwijl hij daarmee bezig was, werd hij op zijn mobiel gebeld. Tijdens het telefoongesprek stapte hij mis, viel van de trilplaat en raakte ernstig gewond. Hij stelde zijn werkgever aansprakelijk voor zijn schade.
In hoger beroep stelt het gerechtshof voorop dat een werkgever zijn personeel in beginsel niet hoeft te waarschuwen tegen de gevaren van het gebruik van een mobiele telefoon op de werkplek. Dergelijke gevaren zijn immers algemeen bekend. Dat wordt anders als het gevaar van mobiel bellen veel groter is dan normaal. Dat was in dit geval aan de orde.
Op de bouwplaats was het erg lawaaiig, waardoor het voeren van een telefoongesprek meer concentratie vergde dan normaal. Bovendien was de mobiele telefoon binnen het bedrijf een veelgebruikt communicatiemiddel om op de valreep wijzigingen door te geven. Daarom kon de werknemer het zich niet permitteren zijn telefoon niet op te nemen. Onder deze omstandigheden had de werkgever zijn personeel moeten verbieden de mobiele telefoon op te nemen als zij zich op een trilplaat bevonden. Omdat de werkgever op dit punt geen enkele instructie heeft verstrekt, is hij tekortgeschoten in zijn zorgplicht voor de veiligheid van zijn personeel. Daarom acht het hof hem aansprakelijk voor de (nader te bepalen) schade van de werknemer.
Gerechtshof Leeuwarden, 29 juni 2010, LJN: BN0792.

Reageer op dit artikel