nieuws

Flexwet tijdelijk verruimd

Arbeidsrecht

Flexwet tijdelijk verruimd

Wij lazen dat de Flexwet is aangepast, waardoor men jongere werknemers langer in tijdelijke dienst kan houden. Is dat zo?

Dat klopt, en wel sinds 9 juli, toen deze tijdelijke wijziging van de Wet flexibiliteit en zekerheid in het Staatsblad werd gepubliceerd. Daardoor kan aan werknemers die jonger dan 27 jaar zijn, maximaal vier keer op een rij (in plaats van drie) een tijdelijk contract worden aangeboden zonder dat
er een aanstelling voor onbepaalde tijd
ontstaat. Tevens is de maximale termijn van 36 maanden voor deze categorie verruimd tot 48 maanden. De maatregel is bedoeld om jongeren meer kans te geven op werk, ook al is het tijdelijk werk. De verruiming loopt tot 1 januari 2012, maar met een mogelijkheid tot verlenging tot uiterlijk 1 januari 2014.
Een interessante vraag is natuurlijk wat er op dat moment gebeurt met tijdelijke contracten die onder het verruimde regime zijn aangegaan en dan nog lopen. Het antwoord is: dan geldt de oude regeling weer, maar met een uitzondering voor jonge werknemers die op die datum in hun vierde tijdelijke contract zitten, of de periode van 36 maanden hebben gepasseerd. In die gevallen ontstaat pas een vast contract als er een vijfde tijdelijk contract wordt aangeboden, of als de termijn van 48 maanden wordt overschreden.
Iets om heel goed in de gaten te houden: werknemers die 27 jaar worden, vallen per direct niet langer onder de verruiming. Dit kan dus betekenen dat hun tijdelijke contract nog op diezelfde dag van rechtswege overgaat in een vaste aanstelling!

Reageer op dit artikel