nieuws

Onduidelijkheid terugbetalingsregeling nekt werkgever

Arbeidsrecht

Onduidelijkheid terugbetalingsregeling nekt werkgever

Een werkgever betaalt een tijdelijke gewenningstoeslag maar vergeet deze af te bouwen. Het bedrijf verzuimt vervolgens goed te communiceren over de terugbetalingsregeling en krijgt hiervoor de rekening gepresenteerd.

Een werknemer is van 1967 tot 2009 in dienst als operator van een groot bedrijf in koffieproducten.
In verband met de wijziging van zijn dienstrooster verstrekt de werkgever met ingang van 2002 een gewenningstoeslag. Volgens de CAO bedraagt de toeslag gedurende een jaar 100%, vervolgens gedurende een jaar 50% en daarna nog een jaar lang 25% van dit verschil. Het bedrijf vergeet de gewenningstoeslag echter af te bouwen.

Eind janauri 2009 vraagt het bedrijf aan de werknemer ruime 3.500 euro terug te betalen.  Van veertien andere werknemers wordt een vergelijkbare terugbetaling verlangd. De werknemer schakelt net als een aantal andere werknemers een vakbond in. De betrokken vakbonden  overleggen enkele maanden over een minnelijke regeling, maar zijn er nog niet uit als door een reorganisatie de arbeidsplaats van de werknemer komt te vervallen. Hij spreekt met de werkgever af dat er een individuele regeling zal worden getroffen, inclusief een finale kwijting. Maar deze kwijting wordt niet verder toegelicht. 

In oktober verrektent het bedrijf ruim 3.300 euro over zijn loon, vakantietbijslag en compensatie-uren. De gewezen werknemer vindt dat de werkgever zich niet aan de afspraak houdt en daagt het bedrijf voor de rechter. Volgens het bedrijf is de terugbetaling van de gewenningstoeslag niet aan de orde geweest bij de onderhandelingen over de voorwaarden waaronder het dienstverband zou worden beëindigd. Bovendien wil het bedrijf alle werknemers gelijk behandelen en is de man de enige die zich tegen deze terugbetaling verzet.

De kantonrechter verwerpt het standpunt van de werkgever dat de finale kwijting geen betrekking heeft op de gewenningstoeslag. De werkgever had hier duidelijker over moeten zijn en heeft al die tijd onvoldoende gecommuniceerd over een terugbetalingsregeling. Het bedrijf wordt in het ongelijk gesteld en moet de ex-werknemer ruim 5.000 euro terugbetalen. Daarnaast moet het bedrijf de proceskosten betalen.

LJN: BN6423,Sector kanton Rechtbank Utrecht
 
Datum uitspraak: 15-09-2010
Datum publicatie: 16-09-2010

Reageer op dit artikel