nieuws

Ongevallenverzekering moet goed zijn

Arbeidsrecht

Een werkgever dient onder omstandigheden te zorgen voor een deugdelijke ongevallenverzekering.

Ongevallenverzekering moet goed zijn

Een postbezorgster had haar enkel gebroken toen zij bij de oprit van een woning was uitgegleden over een pak sneeuw. Dit leidde tot blijvend letsel en ongeschiktheid voor haar eigen werk. Zij eiste van haar werkgever een schadevergoeding, omdat hij onvoldoende maatregelen zou hebben getroffen om te voorkomen dat zij kon uitglijden bij het bezorgen van post.
De kantonrechter stelt vast dat er het tijdens het ongeval sprake was van normaal Hollands winterweer waarbij algemeen bekend is dat het plaatselijk glad kan zijn. Daarom hoefde de werkgever geen speciaal schoeisel aan zijn postbezorgers ter beschikking te stellen. Van de werkneemster zelf mocht worden verwacht dat zij zou opletten om te voorkomen dat zij kon uitglijden. De werkgever kan dan ook niet worden verweten te zijn tekortgeschoten in zijn zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van zijn personeel.
Het bezorgen van post brengt echter wel met zich mee dat de werkneemster veel buiten moest lopen en dat zeker bij winterweer het risico op vallen bestond. Het ongeval was dus inherent aan de aard van haar werkzaamheden. Onder deze omstandigheden had de werkgever voor een deugdelijke verzekering moeten zorgen. Aan deze verplichting heeft hij niet voldaan. Hij heeft weliswaar een collectieve ongevallenverzekering afgesloten, maar deze heeft de werkneemster een schadevergoeding van slechts € 700 uitgekeerd. Dit bedrag staat niet in redelijke verhouding tot haar schade. Daarom acht de kantonrechter de werkgever toch aansprakelijk voor de (nader te bepalen) schade van de werkneemster.
Kantonrechter Utrecht, 16 juni 2010, LJN: BM93357.

Reageer op dit artikel