nieuws

Studie stelt een aanstelling voor onbepaalde tijd niet uit

Arbeidsrecht

Studie stelt een aanstelling voor onbepaalde tijd niet uit

De Flexwet bepaalt dat een tijdelijk contract dat drie jaar duurde, alleen nog maar gevolgd kan worden door eentje voor maximaal drie maanden. Anders wordt het een aanstelling voor onbepaalde tijd. Nu hoorden we dat hierop een uitzondering wordt gemaakt als de werknemer een opleiding volgt maar die nog niet heeft afgerond. Klopt dat?

Nee, dat klopt niet. Uw weergave van de Flexwet is correct, behalve waar u van mogelijke uitzonderingen spreekt. Die zijn er namelijk niet. We snappen wel waar het misverstand zit. Het is namelijk mogelijk om met werknemers af te spreken dat ze slechts in dienst kunnen blijven wanneer ze op een bepaald moment een bepaalde opleiding hebben afgerond. Als zo’n beding volgens de regels van de kunst is overeengekomen en vastgelegd, is het niet-afronden van die opleiding een grond om te beëindigen. Maar het is geen omstandigheid die uitzonderingen op de Flexwet rechtvaardigt.
Als u een werknemer in tijdelijke dienst hebt die na drie jaar plus drie maanden nog niet een afgesproken kwalificatie heeft behaald, dan heeft u de keus: of hem toch maar in vaste dienst nemen, of de tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege af laten lopen en daarna een pauze van minimaal drie maanden inbouwen voor u weer een nieuw contract aanbiedt.

Reageer op dit artikel