nieuws

Werkgever verspeelt recht op terugbetaling

Arbeidsrecht

Werkgever verspeelt recht op terugbetaling

Douwe Egberts betaalt ten onrechte jarenlang een vergoeding aan een werknemer. Na zes jaar wil het bedrijf het geld terug hebben en onderhandelt daarover met de vakbonden. Wanneer de werknemer zijn baan verliest, houdt Douwe Egberts het bedrag in op het geld dat hij tegoed heeft. Daar legt hij zich niet bij neer.

In 2002 wordt het dienstrooster van de werknemer gewijzigd. Volgens de CAO krijgt ze een gewenningstoeslag. Volgens de bepalingen wordt de toeslag elk jaar verder afgebouwd, maar dat gebeurt in werkelijkheid niet. Pas in 2008 wordt de toeslag stop gezet en vordert Douwe Egberts het te veel betaalde terug. Na onderhandelingen met de vakbond neemt Douwe Egberts genoegen met terugbetaling van een deel van het te veel betaalde bedrag.

Door een reorganisatie verliest de betrokken werknemer zijn baan. Met zijn werkgever  sluit hij een overeenkomst ter finale kwijting van wat zij elkaar over en weer schuldig zijn. Douwe Egberts besluit echter het geclaimde bedrag in te houden op het bedrag dat de man nog tegoed heeft aan onder meer loon, vakantiebijslag en compensatie-uren. De werknemer sleept zijn oude werkgever voor de rechter en vordert de betaling van het bedrag plus rente. Douwe Egberts meent dat de werknemer lang voor de reorganisatie wist dat het geld moest worden terugbetaald en dat dit daarom niet onder de finale kwijting valt. Andere werknemers in een soortgelijke positie hebben het geld wel terugbetaald.

Bij de beoordeling hanteert de rechter het Haviltex-criterium. Dit houdt in dat partijen niet alleen kijken naar wat er letterlijk op schrift staat, maar ook naar de interpretatie die zij wederzijds aan schriftelijke overeenkomsten geven. Nu de werkgever geen nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt voor de terugbetaling van de vergoeding, mocht de werknemer ervan uitgaan dat dit onder de finale kwijting zou vallen. Dat anderen dat niet hebben gedaan, is niet zijn schuld.

LJN: BN6423, Sector kanton Rechtbank Utrecht

Reageer op dit artikel