nieuws

Beschermd door or-lidmaatschap

Arbeidsrecht

Beschermd door or-lidmaatschap

Voor or-leden geldt een ontslagverbod. Voormalige or-leden kunnen met toestemming van de kantonrechter worden ontslagen, mits het lidmaatschap inderdaad verleden tijd is.

Een werkgever had wegens bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning aangevraagd. Omdat de betrokken werknemer lid was geweest van de onlangs opgeheven ondernemingsraad, vroeg de werkgever toestemming aan de kantonrechter om het dienstverband na ontvangst van de ontslagvergunning te mogen opzeggen. Op grond van de wet (artikel 7:670a BW) is deze toestemming vereist voor werknemers die korter dan twee jaar geleden or-lid zijn geweest. Ter verweer voerde de werknemer aan dat de ondernemingsraad nog steeds bestond. Hij beriep zich daarom op artikel 7:670 BW, waarin is bepaald dat voor or-leden een opzegverbod geldt.
De kantonrechter stelt vast dat de werkgever in zijn ontslagaanvraag bij het UWV Werkbedrijf zelf schrijft dat de ondernemingsraad per 1 januari 2010 feitelijk zou zijn opgeheven, maar formeel nog bestaat. Bovendien heeft de voorzitter van de ondernemingsraad in juni 2010 nog gereageerd op een verzoek van de werkgever tot instemming met het opheffen van de ondernemingsraad. Als de ondernemingsraad op 1 januari 2010 werkelijk zou zijn opgeheven, dan kan er zes maanden later ook geen or-voorzitter meer zijn. In 2009 is weliswaar ingestemd met het plan tot opheffing van de ondernemingsraad, maar kennelijk is dit plan nog niet gerealiseerd. Omdat de ondernemingsraad dus nog steeds bestaat, beroept de werknemer zich terecht op de ontslagbescherming ingevolge artikel 7:670 BW. Daarom wijst de kantonrechter het verzoek van de werkgever af.
Kantonrechter Almelo, 30 augustus 2010, LJN: BN5579.

Reageer op dit artikel