nieuws

Cao heeft lange nasleep

Arbeidsrecht

Cao heeft lange nasleep

Wij hebben ons lidmaatschap van de werkgeversvereniging opgezegd omdat de cao ons te duur is, met name de pensioenregeling die erin staat. De cao is niet algemeen verbindend verklaard, dus nu we geen lid meer zijn, hoeven we ons er ook niet langer aan te houden. Echter, onze arbeidsovereenkomsten verwijzen nog wel naar die cao.

Nu dit bedrijf geen lid meer is van de werkgeversvereniging die de cao afsloot, en die cao niet algemeen verbindend is verklaard, hoeft bij het afsluiten van nieuwe arbeidsovereenkomsten niet langer de cao te worden nageleefd. De bestaande overeenkomsten bevatten echter een individueel incorporatiebeding dat zegt dat de cao op deze overeenkomsten van toepassing is. Zolang die overeenkomsten in stand blijven, komt daar geen verandering in. De enige manier waarop men zich van de situatie kan bevrijden, is dus een ‘uitsterfbeleid’.
Men kan natuurlijk overwegen om bestaande overeenkomsten open te breken, maar dat zal heel moeilijk zijn. De bedoeling van de vragensteller is om een pensioenregeling in te voeren die goedkoper uitvalt. De cao staat in dit geval weliswaar toe dat men een eigen regeling kiest, maar die mag nooit slechter zijn dan wat de cao voorschrijft. De werknemers zullen dan ook weinig aanleiding zien om afstand te doen van hun bestaande overeenkomst.

Reageer op dit artikel