nieuws

FNV Bouw: Ruim baan voor klokkenluiders

Arbeidsrecht

FNV Bouw: Ruim baan voor klokkenluiders

Werknemers mogen direct en rechtstreeks – en dus ook zonder eerst de werkgever te informeren – de autoriteiten inlichten over aangetroffen gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter in het hoger beroep dat FNV Bouw aanspande voor een onterecht ontslagen werknemer.

Zijn werkgever ontsloeg de man na de verdenking eerst de Inspectie voor Bouw- en Woningtoezicht ingeschakeld te hebben bij de ontdekking van asbest in een slooppand, alvorens de werkgever te informeren. FNV Bouw noemt deze uitspraak een klinkende overwinning voor klokkenluiders die in hun werk te maken hebben met de ontdekking van bijvoorbeeld asbest.

Bovendien kan ook het illegaal verwijderen van asbest, dat op grote schaal plaatsvindt, tegengegaan worden. Onderzoeksbureau Bartels concludeerde al eerder, in opdracht van de ministeries van VROM en Sociale Zaken, dat in vijftig tot tachtig procent van de gevallen asbest illegaal wordt verwijderd. Juist melding door werknemers kan dit omvangrijke probleem tegen gaan. Zeker in gevallen waarbij de verstandhouding tussen de werknemer en werkgever moeizaam is, zoals in deze zaak, kunnen werknemers voortaan zelf melden. Zonder de werkgever eerst op de hoogte te stellen.

De vraag tijdens deze rechtszaak was of werknemers zelf bij de autoriteiten, zoals de Arbeidsinspectie of de gemeente, aan de bel mogen trekken bij de ontdekking van gevaarlijke stoffen. Eerder was onduidelijk hoe die procedure loopt. Werknemers mogen volgens de Arbowet direct passende maatregelen nemen, bij ernstig of onmiddellijk gevaar voor de eigen veiligheid of die van anderen. Zo kunnen werknemers bijvoorbeeld het werk neerleggen. Maar de werknemer is verplicht om de werkgever direct in kennis te stellen van dat gevaar.

Uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 6 oktober 2010 blijkt nu dat een werknemer niet verwijtbaar werkloos kan worden als hij rechtstreeks de autoriteiten inlicht over de aangetroffen gevaarlijke stof, voordat hij de werkgever informeert. In deze rechtszaak werd de werknemer vanwege de melding op staande voet ontslagen. En ook het UWV vond dat de werknemer verwijtbaar werkloos was geworden en geen recht meer had op een Werkeloosheidsuitkering. Daar zet de Centrale Raad van Beroep nu een streep door: een werknemer hoeft niet te vrezen voor zijn baan als hij tijdens zijn werk wordt geconfronteerd met gevaarlijke stoffen. Hij mag dan direct de autoriteiten inschakelen. Wel moet hij daarna ook de werkgever inlichten.

Reageer op dit artikel