nieuws

Geen onwerkbare situatie door reorganisatie

Arbeidsrecht

Geen onwerkbare situatie door reorganisatie

Een werknemer die zelf ontslag neemt, komt niet in aanmerking voor een vergoeding op basis van het sociaal plan.

Een werkneemster zou vanwege een reorganisatie per 1 maart 2011 boventallig worden verklaard. Zij kreeg een vaststellingsovereenkomst aangeboden op grond waarvan het dienstverband per genoemde datum zou worden beëindigd met een vergoeding van € 62.700. Dit bedrag was conform het met de vakbonden overeengekomen sociaal plan.
De werkneemster weigerde deze overeenkomst echter te ondertekenen. In plaats daarvan diende zij een ontbindingsverzoek in. Nu haar afdeling vanwege de reorganisatie werd verplaatst naar Duitsland, werd er niet langer met haar gecommuniceerd. Omdat haar werk enkel nog maar bestond uit het onttakelen van haar afdeling, kon zij niet langer de motivatie opbrengen om te gaan werken. Zij eiste een ontbindingsvergoeding van minimaal € 62.700.
De kantonrechter stelt vast dat de werkneemster zelf wil vertrekken omdat zij kennelijk geen vertrouwen meer heeft in haar werkgever. Daarom moet het ontbindingsverzoek worden toegewezen. Er is echter geen reden haar een vergoeding toe te kennen. Het is begrijpelijk dat zij minder gemotiveerd is nu haar afdeling naar Duitsland wordt verplaatst, maar dat is nu eenmaal inherent aan een reorganisatie. Dit alles betekent nog niet dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. Ook kan de werkneemster geen aanspraak maken op de in het sociaal plan overeengekomen vergoeding. In het sociaal plan is immers uitdrukkelijk bepaald dat het niet van toepassing is op werknemers die zelf ontslag nemen voor de datum waarop de boventalligheid ingaat. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek daarom zonder vergoeding toe, tenzij de werkneemster haar verzoek binnen veertien dagen intrekt.
Kantonrechter Heerenveen 3 augustus 2010, LJN: BN3231.

Reageer op dit artikel