nieuws

Miljoenenboetes voor malafide werkgevers tuinbouw

Arbeidsrecht

Miljoenenboetes voor malafide werkgevers tuinbouw

Tuinders en uitzendbureaus in het Westland lichten nog steeds op grote schaal de hand met de regels voor uitkeringen, belastingen en de tewerkstelling van vreemdelingen. De Arbeidsinspectie en de Belastingdiens vorderden samen meer dan 12 miljoen euro aan boetes en correcties.

Dat meldt de Arbeidsinspectie in het Eindrapport Westland Interventieteam 2008-2009. Tijdens controles constateerde het Westland Interventieteam (WIT) honderden overtredingen.

In een periode van twee jaar controleerde het WIT 641 bedrijven. In 137 gevallen was sprake van uitkeringsfraude: bijverdiensten werden niet opgegeven. In 152 gevallen had de werkgever illegaal vreemdelingen aan het werk gezet. In totaal waren er 291 mensen aan het werk zonder dat de ondernemer daarvoor een vergunning had. Van hen verbleven 67 personen ook illegaal in Nederland.

De Arbeidsinspectie deelde flinke boetes uit: ondernemers en uitzendbureaus moeten in totaal meer dan 2,3 miljoen euro betalen. In de meeste gevallen ging het om boetes voor het tewerkstellen van illegale arbeiders. Daarnaast legde de Belastingdienst voor ruim 10 miljoen euro aan correcties en boetes op in verband met te weinig afgedragen belasting. De betrokken ondernemers en uitzendbureaus hadden zich schuldig gemaakt aan ontduiking van loonheffingen, omzet- en inkomstenbelasting. 

Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vorderde een bedrag van circa 750.000 euro terug aan ten onrechte uitgekeerde ww-, wao- en zw-uitkeringen. Daarnaast werd bij zeven werkgevers fraude met verzekeringsgelden geconstateerd. Bij hen stonden in totaal 74 personen ten onrechte als werknemer op de loonlijst. Daarmee streken de fraudeurs samen bijna een miljoen euro op. 

De land- en tuinbouw heeft in de afgelopen jaren zelf een aantal initiatieven ontplooid om uitkerings- en belastingfraude in de glastuinbouw tegen te gaan. Tuinders worden bijvoorbeeld ontlast doordat ze via de branche-organisatie LTO sneller aan een vergunning kunnen komen voor het laten werken van vreemdelingen. Ook is er een certificering ingesteld voor uitzendbedrijven en agrarische loonbedrijven, zodat tuinders met een betrouwbare partner in zee kunnen gaan. 

In de glastuinbouw in het WIT-gebied zijn in de afgelopen jaren vaker belastingontduiking en illegale arbeid geconstateerd. Het team controleert dan ook al zo'n tien jaar intensief in deze branche. Door het opleggen van flinke boetes wil het WIT ondernemers laten zien dat het schenden van de regels niet loont. Met de aanpak van de fraude wordt bovendien de positie van bonafide ondernemers verbeterd. Die hebben veel last van oneerlijke concurrentie door frauderende bedrijven.

Het Westland Interventieteam is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties, waaronder de belastingdienst, het UWV, de politie en gemeenten. Het wordt aangestuurd door de Arbeidsinspectie. Het WIT controleert behalve in het Westland ook in twee andere gebieden in Zuid-Holland: de zogenoemde B-driehoek (Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs) en op de Zuid-Hollandse Eilanden. Het interventieteam blijft actief in het WIT-gebied.

Reageer op dit artikel