nieuws

Rechter wijst verzoek op vrije vrijdagmiddag af

Arbeidsrecht

Rechter wijst verzoek op vrije vrijdagmiddag af

Een werkneemster wil niet langer werken op vrijdagmiddag. Vanwege haar oogproblemen en omdat ‘het fijn is om op vrijdagmiddag vrij te zijn’. Haar bedrijf wijst dit verzoek om roostertechnische redenen af. De rechter stelt de werkgever in het gelijk.

Een medewerkster orderdesk is sinds 1986 in dienst van Centrafarm. De vrouw werkte halve dagen. Omdat ze op maandag vrij wenst te zijn, is per 1 februari 2007 haar arbeidsovereenkomst gewijzigd. Ze werkt van dinsdag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. De vrouw wil in verband met haar oogklachten niet langer op vrijdagmiddag werken. Centrafarm wil echter dat de medewerkster minimaal twintig uur per week werkt en daarom stelt ze voor van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 13.30 uur te werken.

Het bedrijf wijst dit verzoek om roostertechnische redenen af. Vrijdag is namelijk een populaire snipperdag en hierdoor dreigt er onderbezetting als zij 's middags structureel niet werkt.
De eiseres meent dat haar bedrijf het verzoek om aanpassing alleen mag weigeren indien er zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelangen zijn. De weigering getuigt volgens haar niet van goed werkgeverschap. Centrafarm is bereid de vrijdagen te verkorten tot 16.00 uur en laat op kosten van het bedrijf de klachten onderzoeken.

De oogklachten zijn inmiddels voorgelegd aan een arbeidsdeskundige, maar er ligt nog geen concreet advies. Daarom wil de rechter dit punt buiten beschouwing laten. Tijdens de procedure heeft de medewerkster zich nog beroepen op "andere redenen" voor haar verzoek. Ze stelde dat het "gewoon prettig is om vrijdagmiddag vrij te zijn". Dit is echter geen reden die opweegt tegen het belang van Centrafarm. Daar komt nog bij dat Centrafarm voorstellen heeft gedaan om deels aan de wensen van de vrouw tegemoet te komen, maar die zijn door haar afgewezen. De rechter acht het bedrijfsbelang hoger dan de persoonlijke behoefte van de werkneemster. Daarom wordt de eis van de medewerkster afgewezen en zal zij de proceskosten voor haar rekening moeten nemen.

LJN: BN9440,Sector kanton Rechtbank Breda , 576998 cv 09-8605 
 
 
Datum uitspraak: 22-09-2010
Datum publicatie: 05-10-2010

Reageer op dit artikel