nieuws

Spijt van instemmen met ontslagaanvraag

Arbeidsrecht

Spijt van instemmen met ontslagaanvraag

Niet te snel mag worden aangenomen dat een werknemer instemt met ontslag.

Een werkneemster had in januari van dit jaar een tijdelijk arbeidscontract tot 5 augustus 2010 getekend. Zij werd gedetacheerd bij een klant van haar werkgever. Al snel bleek dat haar functie niet aansloot bij haar opleiding en ervaring, en ook de klant was niet tevreden. Uiteindelijk kwam zij met haar werkgever overeen dat haar tijdelijke dienstverband met een opzegtermijn van een maand per 16 april 2010 werd beëindigd. Toen zij vervolgens een WW-uitkering aanvroeg, werd deze geweigerd omdat ze niet aan de zogenoemde ‘wekeneis' voldeed. Zij had de afgelopen 36 weken niet minstens 26 weken gewerkt. Daarop vocht de werkneemster de rechtsgeldigheid van de beëindigingsovereenkomst aan. Want als zij had geweten dat ze geen recht op WW had, had ze de overeenkomst nooit getekend.
De kantonrechter stelt voorop dat het voor een werknemer ernstige gevolgen kan hebben als hij instemt met beëindiging van het dienstverband. Uit de vaste jurisprudentie blijkt daarom dat een werkgever niet te snel mag aannemen dat de werknemer daadwerkelijk met die beëindiging instemt.
In dit geval heeft de werkneemster tijdens een gesprek dat op haar initiatief plaatsvond laten weten niet langer voor de klant te willen werken. Direct aansluitend op dit gesprek heeft de werkgever haar een beëindigingsovereenkomst laten tekenen. Hij heeft hierbij geen druk uitgeoefend en de werkneemster was erg opgelucht dat de zaak hiermee was geregeld. Dit laat echter onverlet dat de werkneemster met de ondertekening van die overeenkomst haar rechtspositie opgaf. Haar arbeidscontract eindigde immers pas op 5 augustus en kon tussentijds niet worden opgezegd. Bovendien bleek ze geen WW-uitkering te krijgen. De beëindigingsovereenkomst was voor haar dus uiterst nadelig. Daarom had de werkgever, in plaats van haar te vragen dezelfde dag nog een overeenkomst te ondertekenen, haar moeten adviseren eerst juridisch advies in te winnen. Nu hij dat niet heeft gedaan, heeft hij de werkneemster onvoldoende voor de mogelijke nadelige gevolgen behoed. Daarom dient hij haar loon door te betalen totdat het dienstverband van rechtswege op 5 augustus eindigt.
Kantonrechter Utrecht, 23 juni 2010, JAR 2010/208.

Reageer op dit artikel