nieuws

Werknemers willen geen cao

Arbeidsrecht

Werknemers willen geen cao

Sinds kort vallen we onder een cao. We hebben onze medewerkers daarom een nieuwe arbeidsovereenkomst gestuurd die gelijk is aan de oude, maar met verwijzing naar de cao. We gaan ook onze functie-indeling aan de cao aanpassen. Dat laatste stuit echter op onbegrip. Hoe daarmee om te gaan?

Wat opvalt, is dat verschillende werknemers de nieuwe overeenkomst ondertekend hebben teruggestuurd, maar vergezeld van formele verklaringen met allerlei bezwaren. Hun reacties doen vermoeden dat ze het gewoon niet leuk vinden om voortaan onder een cao te vallen. Ze voelen zich als het ware in hun eer aangetast.
Wij hebben geadviseerd om per brief te reageren op de punten die in de verklaring worden aangestipt. In deze brief kan worden toegelicht dat de wijzigingen niet ten nadele van de werknemer zijn. Daarbij kan ook nog worden aangeboden om eventueel met elkaar in gesprek te gaan. Hier rust namelijk wel een informatieplicht op de werkgever. En mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een negatieve wijziging van de arbeidsvoorwaarden, dan gelden hier strenge eisen voor.
Het is dan ook een kwestie van goed werkgeverschap om misverstanden uit de wereld te helpen en de werknemers uit te leggen dat er geen sprake is van een negatieve wijziging van de arbeidsomstandigheden.

Reageer op dit artikel