nieuws

D66 en CDA willen af van ambtenarenrecht

Arbeidsrecht

D66 en CDA willen af  van ambtenarenrecht

D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum hebben een wetsvoorstel ingediend dat de rechten van werknemers en ambtenaren gelijk trekt. Op dit moment hebben ongeveer 600.000 ambtenaren andere rechten dan alle andere werknemers.

Ambtenaren hebben een andere rechtspositie dan werknemers in de private sector. De rechtspositie van ambtenaren stamt uit 1929. Koser Kaya zegt het onzin te vinden dat een secretaresse bij een ministerie andere rechten heeft dan een secretaresse bij een bank. Van Hijum benadrukt dat de publieke sector zijn werkgeversrol ook serieuzer moet gaan nemen. “Nu worden mensen in de publieke sector eenzijdig aangesteld, straks hebben ze een arbeidsovereenkomst. Dat betekent meer ruimte voor maatwerk, maar ook voor de bonden.”

Volgens Koser Kaya en Van Hijum betekent de wetswijziging dat er meer doorstroming komt op de arbeidsmarkt. Koser Kaya: “De overheid gaat hiermee beter werken. Niet alleen de doorstroom tussen private en publieke sector wordt makkelijker, maar ook binnen de overheid zelf wordt het eenvoudiger van baan naar baan te gaan. Het is voor getalenteerde werknemers makkelijker door te stoten naar de top.”
Van Hijum: “Het is van groot belang dat mensen in de toekomst makkelijker over kunnen stappen van de publieke naar de private sector en andersom. Dat kan alleen als arbeidsrechten dan ook meer gelijkvormig zijn.”

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, worden de regels van het private arbeidsrecht van toepassing op zo’n 95 procent van de ambtenaren. Alleen onderdelen van de ambtelijke status met een bijzonder arbeidskarakter vallen dan nog onder de Ambtenarenwet.

De rechtspositie van ambtenaren wordt genormaliseerd. Weet u hoe u straks een medewerker ontslaat bij disfunctioneren, wat in de arbeidsovereenkomst moet staan of wat de regels zijn van een concurrentiebeding? Op 30 november krijgt u alle antwoorden tijdens het congres Startklaar voor het nieuwe ambtenarenrecht.

Reageer op dit artikel