nieuws

Chauffeur legt het werk het vaakst neer

Arbeidsrecht

Chauffeur legt het werk het vaakst neer

In 2010 gingen in Nederland 59 duizend arbeidsdagen verloren door stakingen. Bij bijna vier op de tien stakingsdagen betrof het een cao-conflict. De meeste dagen gingen verloren in de bedrijfstak vervoer.

In 2010 waren er in Nederland 21 stakingen. Hierbij gingen 59 duizend arbeidsdagen verloren. Dat is veel meer dan in 2009, toen het er vijfduizend waren. Maar het kan ook erger, in 2008 kostten stakingen 121 duizend werkdagen.

In elf van de 21 geschillen waren conflicten bij cao-onderhandelingen de aanleiding. Daarbij gingen 23 duizend arbeidsdagen verloren. De overige conflicten hielden verband met gedwongen ontslagen, reorganisaties en individuele kwesties. Deze stakingen kostten 37 duizend arbeidsdagen. Veruit de meeste verloren werkdagen (97 procent) sneuvelden in langlopende stakingen. Alleen in 2002 waren waren er ook zo veel langlopende stakingen. 2002 was sowieso een jaar waarin werknemers een grote actiebereidheid toonden, maar liefst 245 duizend arbeidsdagen gingen toen verloren.

Meer dan de helft van de verloren arbeidsdagen, ruim 36 duizend, kwam in 2010 op het conto van de bedrijfstak vervoer en opslag. In de bedrijfstak zakelijke dienstverlening gingen 12 duizend arbeidsdagen door stakingen verloren. Daarnaast waren er 8 duizend stakingsdagen in het openbaar bestuur en overheidsdiensten.

 

Reageer op dit artikel