nieuws

Tandarts moet alsnog concurrentiebeding nakomen

Arbeidsrecht

Tandarts moet alsnog concurrentiebeding nakomen

Een tandarts houdt zich niet aan het concurrentiebeding van haar werkgever en aanvaardt een nieuwe baan in de buurt van de kliniek. De rechter is niet gevoelig voor haar slecht onderbouwde argumenten.

Een tandarts is sinds maart 2009 in dienst van een praktijk. In de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen met de eis dat de medewerkster na afloop van haar dienstverband achttien maanden lang niet binnen een straal van tien kilometer van de kliniek mag werken. In februari 2011 krijgt de vrouw een e-mail van de organisatie waarin staat dat de opzegtermijn in het contract niet rechtsgeldig is. De opzegtermijn voor zowel de tandarts als de werkgever is hierin gelijk, namelijk drie maanden. Dit is in strijd met de wet omdat voor werkgevers een dubbele opzegtermijn geldt. Daarom wordt voorgesteld om de opzegermijn van de medewerkster tot twee maanden terug te brengen en de werkgever krijgt een opzegtermijn van vier maanden. Zonder tegenbericht gaat de werkgever ervan uit dat de medewerkster hiermee akkoord gaat.

De tandarts reageert niet op het bericht. Een paar maanden later zegt ze haar baan op. Via een advertorial in het plaatselijke weekblad komt de werkgever erachter dat ze werkzaam is in een praktijk binnen een straal van 10 kilometer. De kliniek beveelt de ex-werknemer met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden te staken tot januari 2013, op straffe van een dwangsom. De vrouw stelt dat door de bovengenoemde e-mail de arbeidsovereenkomst is veranderd en het concurrentiebeding er geen onderdeel meer van uit maakt, omdat deze niet opnieuw schriftelijk is overeengekomen.

Ook stelt de vrouw dat zij zich genoodzaakt achtte om haar baan op te zeggen, omdat de kliniek geen goede werkgever was. De leidinggevende had haar geïntimideerd met dreigementen op grond waarvan de arbeidsovereenkomst had kunnen beëindigen wegens een dringende reden. Bovendien zou ze nog recht hebben op achterstallig loon van maar liefst 25.000 euro. Volgens de rechter heeft de tandarts deze geschetste situatie niet met degelijke argumenten en bewijzen onderbouwd en heeft ze niet aannemelijk gemaakt dat ze ontslag moest nemen.

De in de e-mail genoemde wijziging van de opzegtermijn leidt volgens de rechter niet tot een ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding tussen de partijen. Er is geen geheel nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand gekomen waardoor er geen noodzaak bestond voor een nieuwe bevestiging van het concurrentiebeding. Dit was wellicht anders geweest, als het concurrentiebeding ten gevolge van de wijziging zwaarder was gaan drukken, maar dat is volgens de rechter niet het geval. Daarom moet de ex-werknemer alsnog het concurrentiebeding nakomen. Ze moet haar werkzaamheden voor de nieuwe praktijk staken tot 1 januari 2013, op straffe van een dwangsom van 500 euro per dag met een maximum van 20.000 euro.

LJN: BR6407, Rechtbank 's-Gravenhage
 
Datum uitspraak: 30-08-2011
Datum publicatie: 31-08-2011

Reageer op dit artikel