nieuws

Genoeg van veelbeller

Arbeidsrecht

Een werknemer die de hele dag privételefoontjes voert in plaats van te werken – het wordt ons gewoon te bar. Ook al gaat het om iemand met een contract voor bepaalde tijd, dat over niet al te lange tijd afloopt. Waar moeten we rekening mee houden als we van hem afwillen?

Genoeg van veelbeller

Een ontslag op staande voet vinden we in dit geval een riskant middel omdat de werknemer nooit formeel is verteld waar de grenzen liggen bij privételefoontjes. We weten ook niet waarom hij zo vaak meende te moeten bellen. Blijven over de beëindiging van rechtswege, de beëindiging met wederzijds goedvinden, of een reguliere opzegging.

Veel contracten voor bepaalde tijd kennen geen tussentijds opzegbeding. In die gevallen moet de werkgever de afweging maken of hij het contract niet beter gewoon van rechtswege kan laten aflopen. Immers, beëindiging met wederzijds goedvinden is voor werknemers in deze gevallen geen aanlokkelijk perspectief, omdat ze pas na het aflopen van de contractduur recht hebben op WW.

In dit geval is er wél een tussentijds opzegbeding. Voor de werkgever biedt dat de mogelijkheid om in onderhandeling te treden over een beëindiging met wederzijds goedvinden. Deze werknemer heeft immers een mogelijkheid om voor de einddatum van het contract in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. De werkgever kan bij de kantonrechter een (onderbouwd) ontbindingsverzoek indienen. Hiervoor geldt de gebruikelijke kantonrechtersformule. Met deze stok achter de deur komt de mogelijkheid binnen bereik om de veelbeller met een niet al te duur voorstel te confronteren en zonder procedure uit elkaar te gaan. De werknemer krijgt in zo’n geval, in principe althans, al vrij vlug recht op WW.

Toch blijft er altijd een element in zitten van ‘je knopen tellen’, en dat is vanwege de procedurekosten. Het sommetje valt in de regel anders uit voor grote bedrijven met eigen juristen. Zij hoeven geen advocaat in de arm te nemen en zijn bij een gang naar de kantonrechter alleen griffierecht kwijt. Mkb-bedrijven zijn op een advocaat aangewezen en zien om die reden eerder van een procedure af. Al zijn er ook die het wel wat waard is om een grens te trekken.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels