nieuws

Onbevoegde leraar rekent buiten de wet

Arbeidsrecht

Een scholengemeenschap laat een wiskundeleraar weten zijn tijdelijke aanstelling niet te verlengen. De leraar vindt dat de Flexwet hem recht geeft op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Maar hij heeft verzuimd zijn bevoegdheid te halen.

Onbevoegde leraar rekent buiten de wet

De docent is op 1 augustus 2007 in dienst getreden voor de duur van een jaar. In 2008, 2009 en 2010 heeft hij telkens een nieuw jaarcontract gekregen. In april laat de school weten hem niet opnieuw een tijdelijke aanstelling te zullen geven. De man vindt dat hij op grond van zowel de CAO als de Flexwet recht heeft op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In 2008 heeft hij echter met de scholengemeenschap afgesproken dat hij zijn lesbevoegdheid zou halen aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Hij heeft zich daar echter uitgeschreven en zich in 2011 aangemeld voor een opleiding via de LOI. Maar hij kan niet aantonen ook daadwerkelijk vakken te hebben gevolgd of studiepunten te hebben behaald.

De scholengemeenschap zegt te streven naar bevoegde docenten en zegt dat in dit geval de Wet op het Voortgezet Onderwijs prevaleert boven de rechtspositie van de leraar. En deze stelt dat een leraar zonder bevoegdheid hooguit twee jaar voor de klas mag staan. De school mag daar hooguit twee jaar aan vastplakken als anders de voortgang van de lessen op de tocht komt te staan. De leraar is ondertussen verplicht zich in te spannen om alsnog de benodigde diploma's te halen. De huidige CAO zegt hetzelfde.

De kantonrechter vindt dat de scholengemeenschap zich niet als slecht werkgever heeft gedragen door geen ontheffing aan te vragen bij de minister. Regelmatig is de docent gewezen op de voorwaarde dat hij zijn bevoegdheid moet halen. Hij is bovendien tijdens een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid vrijgesteld van alle werkzaamheden behalve zijn studie. De school is dan ook niet verplicht de man te werk te stellen als docent, of hem een andere functie te geven binnen de school.

LJN: BR6207, Rechtbank Almelo, Sector Kanton

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels