nieuws

Drie keer is weer scheepsrecht

Arbeidsrecht

Een werkgever heeft meerdere arbeidsovereenkomsten afgesloten met een werkneemster van 25 jaar oud. De werkgever wil haar per 1 februari een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden als gedragswetenschapper, maar voelt weinig voor een contract voor onbepaalde tijd. Wat zegt de wet?

Drie keer is weer scheepsrecht

Ten eerste is er een arbeidsovereenkomst als groepsleider voor de duur van een jaar. Deze overeenkomst is met een jaar verlengd. Ondertussen is de vrouw ook parttime als gedragswetenschapper aangesteld. Tot slot geldt er nog een arbeidsovereenkomst welke loopt tot 29 februari 2012.
In dit geval geldt de cao GGZ, maar hierin wordt geen uitzondering gemaakt op de ketenregeling. De wetgever maakte die uitzondering vorig jaar nog wel voor werknemers die jonger zijn dan 27. Omdat dit opgaat voor deze werkneemster, mocht haar werkgever vier arbeidsovereenkomsten met haar afsluiten voordat het vijfde contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou worden.

Dit betrof echter een tijdelijke regeling om jeugdwerkloosheid tijdens de crisis te bestrijden. Uit een evaluatie is gebleken dat de maatregel zowel positieve als negatieve gevolgen heeft gehad. Tienduizend jongeren hebben een vierde tijdelijk contract gekregen van hun werkgever die hen anders waarschijnlijk niet in dienst zou hebben gehouden. Maar negenduizend jonge werknemers kregen een tijdelijk contract, terwijl zij zonder de crisismaatregel waarschijnlijk een overeenkomst voor onbepaalde tijd zouden hebben gekregen.

Sinds 1 januari 2012 geldt ook voor de jongere werknemers weer dat na drie tijdelijke contracten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd volgt. Er is een overgangsregeling voor werknemers die vóór deze datum hun vierde tijdelijke contract kregen of in hun vierde jaar zaten. Zij houden ook na 1 januari 2012 hun vierde tijdelijke overeenkomst. Er is een addertje onder het gras. Als de werknemer in deze periode 27 jaar wordt, is hij vanaf dat moment in vaste dienst.

Reageer op dit artikel