nieuws

Facebook valt buiten relatiebeding

Arbeidsrecht

Contacten die een ex-medewerker heeft via Twitter, Facebook, Hyves, What's app en andere sociale media, vallen in beginsel buiten het relatiebeding.

Facebook valt buiten relatiebeding

Dit besloot de rechter in een voorlopige voorziening.
Een dansleraar had na een dienstverband van vijf jaar besloten voor zichzelf te beginnen. Eigenlijk was het oorspronkelijk de bedoeling dat hij de zaak van zijn baas over zou nemen, maar door een 'gebrek aan ontplooingsmogelijkheden' had hij na deze periode besloten weg te gaan.

Hij had meerdere contracten gehad bij de werkgever en elke keer heeft hij voor een uitgebreid relatie- en concurrentiebeding getekend. De ex-werknemer had betoogd dat het beding te strikt was en daarom moest komen te vervallen. Daar was de rechter het niet mee eens.

Wel besloot die dat de oud-werkgever niet heeft aangetoond dat de ex-werknemer het relatiebeding schond. Volgens de rechter zijn er geen aanknopingspunten voorhanden waarit blijkt dat leden/leerlingen van de oud-werkgever actief zijn benaderd. Uit de door de oud-baas overlegde  uitgeprinte pagina's afkomstig van Faceboek, Hyves en Twitter blijkt wel dat de oud-werknemer contacten onderhoudt met de op die pagina's vermelde personen, maar blijkt niet dat hij deze personen actief heeft benaderd.

De kantonrechter overweegt daarbij dat conversaties via sociale media in beginsel moeten worden beschouwd als geschiedene in de prinvésfeer van betrokkkenen en vallen daarom onder het grondrecht van vrije meningsuiting. Tenzij duidelijk en ondubbelzinnig voor eenieder een zakelijk karakter blijkt. Als er bijvoorbeeld in deze zaak expliciet gevraagd wordt over te stappen van dansschool. Dat was niet het geval.

LJN: BV3122, Sector kanton Rechtbank Maastricht, 458518 CV EXPL 12-59

Reageer op dit artikel