nieuws

Jonge ambtenaar neemt graag afscheid van status

Arbeidsrecht

Tweederde van de jonge ambtenaren wil graag dat de ambtenarenstatus wordt afgeschaft. Van hun oudere collega's is 80 procent juist mordicus tegen.

Jonge ambtenaar neemt graag afscheid van status

Dat blijkt uit onderzoek van re.Public. Na het reces behandelt de Tweede Kamer een initiatief van Fatma Koser Kaya (D66) en Eddy van Hijum (CDA) voor een Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren. De voorstanders van de normalisatie zeggen dat het huidige ambtenarenrecht doorstroming bij de overheid bemoeilijkt en het ontslag van disfunctionerende ambtenaren bijna onmogelijk maakt.

Het ambtenarenrecht kent een stevige ontslagbescherming om ambtenaren te beschermen tegen politieke willekeur. De indieners van de wet vrezen niet dat de positie van ambtenaren nu precair wordt, omdat gewone werknemers ook niet zo maar ontslagen mogen worden. Wel moet er een uitzondering worden gemaakt voor militairen, leden van de rechterlijke macht en politiemensen, vinden CDA en D66.

De bonden hebben zich uitgesproken tegen de wetswijziging. Zij vinden dat ze buitenspel worden gezet. Voorzitter Eric de Macker van CNV Publieke Zaak vindt het ‘een gemiste kans’ dat het kabinet niet zelf het initiatief heeft genomen tot een goed voorstel te komen ‘en daar ook met ons over te overleggen’. De Macker: ‘Bijna elke partij heeft in haar verkiezingsprogramma iets gezegd over de rechtspositie, maar het kabinet heeft zijn vingers er niet aan gebrand. Nu komen twee Kamerleden met een initiatief dat kwalitatief niet goed is. Een blunder van jewelste.’

Reageer op dit artikel