nieuws

Ontslag van jokkende hulpofficier is terecht

Arbeidsrecht

Ontslag van jokkende hulpofficier is terecht

De korpsleiding van de politie Brabant-Noord stond in haar recht toen zij een politie-inspecteur ontsloeg die enkele jaren onbevoegd had opgetreden als hulpofficier van justitie. Dat is het oordeel van de rechtbank 's-Hertogenbosch.

De man werkt sinds 2003 als inspecteur bij de politie. Hij wordt geacht daarbij taken als hulpofficier van justitie uit te voeren. Nadat de man al enkele jaren werkzaamheden als hulpofficier heeft verricht, blijkt in 2010 dat hij nooit het benodigde examen heeft afgelegd. Hij heeft twee keer een examencertificaat vervalst.

De korpsleiding stelt de man op 7 april 2010 buiten functie en schorst hem op 6 mei 2010. De schorsing wordt in oktober 2010 verlengd. Het bezwaar dat de inspecteur tegen deze besluiten maakt wordt ongegrond verklaard. De rechtbank 's-Hertogenbosch veroordeelt de inspecteur in een strafprocedure wegens het plegen van valsheid in geschrifte tot een gevangenisstraf van vier maanden voorwaardelijk. De inspecteur wordt op 16 januari van dit jaar ontslagen.

De man vraagt daarop de bestuursrechter een voorlopige voorziening te treffen omdat hij vindt dat de korpsleiding zijn ontslag onzorgvuldig heeft voorbereid en gemotiveerd. Hij geeft ernstig plichtsverzuim toe, maar zegt dat het niet zijn schuld is. Volgens een psycholoog  was hij tijdens het plichtsverzuim sterk ontoerekeningsvatbaar.
De korpsleiding had volgens hem alles kunnen voorkomen door een goede administratie bij te houden. Dan zou duidelijk zijn geweest dat de inspecteur onbevoegd was om als hulpofficier op te treden. De korpsleiding heeft er volgens de inspecteur ook geen rekening mee gehouden dat niet is gereageerd op zijn verzoeken om hulp en verlichting van zijn werkdruk. Bovendien zijn er zes vergelijkbare gevallen in het korps Brabant-Noord waarbij de betreffende ambtenaren niet zijn ontslagen.

De korpsleiding meent dat het de inspecteur zwaar aan te rekenen valt dat hij vijf jaar lang bewust onbevoegd als hulpofficier van justitie heeft gefunctioneerd en tot twee maal toe een certificaat heeft vervalst. Hij heeft daarmee het vertrouwen in de politie ernstig beschadigd.

De bestuursrechter vindt de gedragingen van de inspecteur dermate ernstig dat deze onvoorwaardelijk ontslag rechtvaardigen. De inspecteur wist dat wat hij deed niet geoorloofd was. Dat in vergelijkbare gevallen niet is overgaan tot ontslag is onjuist, zo stelt de rechter. Die betreffende politieambtenaren bezaten wel een certificaat, maar hadden dat niet op tijd verlengd. Ze hadden geen certificaten vervalst.
Ook het argument dat er een slechte administratie werd gevoerd, is volgens de rechter geen reden waarom de korpsleiding van ontslag had moeten afzien. Het had op de weg van de inspecteur gelegen om zelf te melden dat hij niet bevoegd was om de handelingen als hulpofficier van justitie te verrichten.

Partijen kunnen tegen deze uitspraak niet in hoger beroep. Wel kan de inspecteur een bodemzaak starten bij de bestuursrechter.

LJN: BV6772, Rechtbank 's-Hertogenbosch

Reageer op dit artikel