nieuws

Peuterspeelzaal mag man niet uit groep weren

Arbeidsrecht

Werkgevers mogen zich niet door de publieke opinie laten verleiden om onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. De rechtbank in Haarlem oordeelde deze week dat een kinderopvangorganisatie een mannelijke peuterspeelzaalleider moet toelaten tot zijn oude werkplek.

Peuterspeelzaal mag man niet uit groep weren

Een man werkt al 21 jaar naar ieders tevredenheid als peuterspeelzaalleider. In 2010 wordt hij ziek. Een half jaar later laat zijn werkgever weten dat de inzet van invalkrachten onrust veroorzaakt onder de ouders. Omdat de werknemer nog niet weet wanneer hij van zijn ziekte zal zijn hersteld, neemt het bestuur een vaste peuterleidster aan. De zieke werknemer krijgt te horen dat hij zijn werk behoudt en in een andere peuterspeelzaal aan het werk kan.

Nog drie maanden later krijgt hij opnieuw een brief, waarin zijn werkgever uit de doeken doet dat het niet alleen de inzet van invalkrachten is waar de ouders onrustig van worden. Inmiddels is het misbruikschandaal in een Amsterdams kinderdagverblijf aan het licht gekomen, en ouders hebben liever niet meer dat een man alleen in een peuterspeelzaal wordt geplaatst. De werkgever is hier in mee gegaan, en weert mannen voortaan uit peuterspeelzalen waar maar één leider voor de groep staat.

In november, een jaar nadat hij ziek werd, begint de werknemer aan zijn re-integratie, maar niet op zijn oude werkplek. Hij legt zich echter niet bij de situatie neer, omdat hij zich gediscrimineerd voelt. Voor de rechter eist hij het recht op om op zijn oude werkplek te re-integreren.

Volgens de werkgever heeft het nieuwe beleid niets met de werknemer te maken, maar alles met de maatschappelijke ontwikkelingen. De kantonrechter twijfelt daar niet aan, maar vindt toch dat de werkgever onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen. En dat mag niet. Weliswaar zijn daders van seksueel misbruik meestal mannen, maar het risico op andere vormen van mishandeling is net zo groot wanneer er een vrouw voor de groep staat.
Een beroep op het zogenaamde vier ogen principe faalt ook. Dit houdt in dat er altijd een tweede volwassene moet kunnen zien of horen wat er in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal gebeurt. Maar de werkgever in kwestie geeft hier een beperkte uitleg aan, en vindt twee ogen geen bezwaar, mits dat de ogen van een vrouw zijn.

De rechter gaat niet mee in de primaire eis van de werknemer om binnen twee dagen weer aan het werk te mogen op zijn oude werkplek. Zijn secundaire eis om daar uiterlijk bij het begin van het schooljaar 2012/2013 weer  te mogen werken wordt wel toegewezen.

LJN: BV2919, Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem

Reageer op dit artikel