nieuws

Rechter voelt geen ‘klik’ met concurrentiebeding

Arbeidsrecht

Na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is een werkgever niet van plan zijn medewerker een vast contract aan te bieden. Maar hij wil ook niet dat de concurrent dat wel doet. Dus ontmoeten de partijen elkaar voor de kantonrechter met als inzet het concurrentiebeding.

Rechter voelt geen ‘klik’ met concurrentiebeding

Na een interne reorganisatie wordt alle werknemers gevraagd een nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen. Het oorspronkelijke relatiebeding wordt daarbij veranderd in een concurrentiebeding. De werknemer tekent dit in juni 2011.
Toch vindt hij niet dat hij zich aan het concurrentiebeding hoeft te houden als hij bij een concurrent in dienst kan treden. In september 2011 heeft hij te horen gekregen dat hij niet opnieuw een contract krijgt omdat er geen 'klik' is met de nieuwe directeur.

Een ander bedrijf meent die klik wel te hebben en biedt de man per 1 januari 2012 een baan aan. Een baan die bovendien een aanzienlijke positieverbetering met zich meebrengt. De medewerker wil het aanbod aannemen en stelt de redelijkheid van het concurrentiebeding ter discussie. De nieuwe werkgever zit weliswaar ook in de autobranche, maar er zijn volgens de werknemer aanmerkelijke verschillen. De beide bedrijven zijn niet in dezelfde regio gevestigd. En het was de werkgever die besloot de arbeidsrelatie te beëindigen.

De werkgever denkt daar vanzelfsprekend heel anders over. Drie maanden voordat zijn contract afliep heeft de werknemer te horen gekregen dat een verlenging er niet inzat. Ruim voldoende tijd om een baan te vinden bij een bedrijf dat niet wordt gezien als een van de grootste concurrenten. Dat de bedrijven in verschillende regio's zijn gevestigd is volgens de werkgever niet relevant, aangezien de zaken via internet worden gedaan.

De kantonrechter vindt een concurrentiebeding voor de duur van één jaar niet onredelijk, ook niet als het geldt voor heel Nederland. Toch vindt hij dat in dit geval het beding moet worden geschorst omdat handhaving onbillijk is voor de werknemer. Deze heeft geen zicht op ander werk, en een WW-uitkering betekent een forse inkomstendaling. Het was de werkgever die heeft besloten om de man – die zelf de arbeidsrelatie graag had willen voortzetten – niet in dienst te houden. Er zijn geen aanwijzingen dat de werknemer het aan zichzelf te wijten heeft dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.
De man heeft weliswaar kennis van de manier van werken van zijn voormalige werkgever, maar omdat de zaken zoals gezegd via internet worden gedaan, kunnen concurrenten daar hoe dan ook zonder al te veel moeite kennis van nemen.

LJN: BV2272, Sector kanton Rechtbank 's-Hertogenbosch

Reageer op dit artikel