nieuws

Soms is bedreiging niet genoeg voor ontslag

Arbeidsrecht

Soms is bedreiging niet genoeg voor ontslag

Een werknemer scheldt en vloekt regelmatig als de werkstress hem te veel wordt. Als hij een leidinggevende fysiek bedreigt, is de maat vol en wordt hij ontslagen. Maar soms is een bedreiging niet genoeg voor ontslag op staande voet.

De werknemer is er één met een gebruiksaanwijzing. Hij heeft een verstandelijke beperking en een gedragsstoornis. Zijn werk moet een duidelijke structuur kennen en geen leef- of schrijfopdrachten omvatten. Omdat hij via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) aan het werk is, krijgt hij begeleiding.

Op het moment dat de situatie volgens de werkgever uit de hand loopt, werkt de man in de kwekerij van de organisatie. Hij is hier voor straf geplaatst, en moet bewijzen dat hij het vloeken en het gebruik van het woord kanker tijdens zijn scheldtirades kan verminderen. Het gaat regelmatig fout. De situatie verslechterd als bekend wordt gemaakt dat de kwekerij zal worden gesloten. De man heeft al eerder leidinggevenden bedreigd, maar nu voelt een van hen zich zo in het nauw gedreven dat hij de man fysiek op afstand moet houden. Het bedrijf reageert met een schorsing en zet deze schorsing een paar dagen later om in ontslag op staande voet.

De zaak komt voor de rechter. Deze oordeelt dat de scheldpartijen en bedreigingen horen bij de gedragsstoornis van de werknemer en de Wsw-indicatie. Hij heeft bedreigingen nooit laten volgen door daadwerkelijk fysiek geweld. Bovendien is te snel geoordeeld dat de man niet in gesprek wil met zijn werkgever om het incident te bespreken.
Omdat er wel overleg nodig is, hoeft de werkgever de man niet binnen vijf dagen toe te laten op zijn werkplek. Maar mag hij na een maand nog niet aan het werk, dan moet de werkgever een dwangsom betalen. Het salaris voor de tijd dat de man niet heeft mogen werken, moet alsnog met rente worden betaald.

LJN: BV6428, Sector kanton Rechtbank Utrecht

Reageer op dit artikel