nieuws

Telefonisch ontslag nemen telt ook

Arbeidsrecht

Wie telefonisch ontslag neemt en niet reageert op de bevestigingsbrief van de werkgever, kan niet maanden later doen alsof hij nog wel in dienst is geweest en loon eisen.

Telefonisch ontslag nemen telt ook

Een vrachtwagenchauffeur reed meerdaagse ritten naar Duitsland. Een dag voordat hij weer weg zou gaan,  nam hij telefonisch ontslag en weigerde een ontslagovereenkomst te komen tekenen. Hij gaf meermalen per telefoon aan dat hij er genoeg van had.
De werkgever stuurde hem een week later een brief met de uiteenzetting van het voorval, de pogingen die hij heeft gedaan om met de werknemer in gesprek te raken en ervoor te zorgen dat het dienstverband zo wordt afgesloten dat werknemer nog recht had op een uitkering. Hij heeft hem in de brief verzocht te bevestigen dat hij per 6 mei het dienstverband had beëindigd. Zes dagen later meldde de (ex-)chauffeur zich ziek.
Negen maanden later stapte hij naar de rechter om voor de hele periode achterstallig salaris te eisen.  De werknemer heeft ter onderbouwing van zijn vorderingen aangevoerd dat er geen rechtsgeldig einde is gekomen aan zijn arbeidsovereenkomst en dat hij is weggebleven omdat er geen loon zou zijn betaald. Hij had ondertussen een betalingsachterstand van acht maanden op zijn woning.

Volgens vaste jurisprudentie kan een werknemer alleen aan zijn instemming met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden gehouden als er sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige wilsverklaring, gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De bewijslast dat de werknemer heeft ingestemd met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst rust bij de werkgever.
De verklaringen die de werkgever voorlegt, achte de kantonrechter voldoende.
De chauffeur betwiste de juistheid van die verklaringen, maar hij heeft naar het oordeel van de kantonrechter geen afdoende toelichting gegeven op de inhoud van de gevoerde gesprekken, noch heeft hij een afdoende verklaring gegeven voor zijn gedragingen. Hij heeft niet direct na ontvangst van de brief geprotesteerd en hij heeft zich ook niet weer gemeld bij zijn werkgever.

Naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter heeft de werkgever aangetoond dat de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd.

LJN: BV2623
Sector kanton Rechtbank Leeuwarden
 377200  
CV EXPL 11-9895

Reageer op dit artikel