nieuws

Werkgever hoeft niet altijd toezicht te houden

Arbeidsrecht

Een werkgever hoeft niet elke dag of continu op alle plaatsen waar werk wordt verricht toezicht te houden op de naleving van veiligheidsinstructies en het gebruik van de veiligheidsmaterialen.

Werkgever hoeft niet altijd toezicht te houden

Werkgever niet aansprakelijk als werknemer veiligheidsinstructies niet opvolgt.
Als werkgever kun je maar zoveel doen om werknemers te beschermen tegen ongevallen. Daarom is in de wet opgenomen dat als een werknemer bij een bedrijfsongeval schade leidt, de werkgever niet aansprakelijk is als hij zijn wettelijke zorgplicht in acht heeft genomen. Dat betekent dat de werkgever onder meer een risico-inventarisatie (RI&E) moet doen, de benodigde veiligheidsmaatregelen moet treffen en niet te vergeten, er ook op moet toezien dat werknemers de veiligheidsvoorschriften opvolgen. Die regels gelden ook als een werknemer bij een derde werkt, bijvoorbeeld via een uitzendbureau of via een detacheringsbureau. In een rechtszaak uit 2008 en 2009, over een ongeval dat al in 2003 plaatsvond, heeft de rechter de regels helder uiteengezet. De zaak is pas in januari dit jaar gepubliceerd.

Wat is er gebeurd?
Een dakdekker die bij een inlener een golfplaten dak moest repareren, viel aan het eind van de dag  van 8 meter hoogte naar beneden op een betonnen vloer. Hij droeg op dat moment geen gordel of vallijn. De man liep ernstig letsel op en heeft de inlener aansprakelijk gesteld voor zijn schade. Toen de kantonrechter die vordering afwees, ging hij in hoger beroep. Het hof vond dat de werkgever de werknemer goed had geïnstrueerd over het gebruik van  vallijnen en gordels. Een werkgever kan nu eenmaal niet de hele dag toezicht houden op het opvolgen van de instructies. De werkgever heeft naar het oordeel van het hof voldaan aan de wettelijke zorgplicht en daarmee niet aansprakelijk voor schade van de man.

Wat had de werkgever allemaal gedaan?
De werkgever bezocht vrijwel elke dag alle projecten en locaties waar zijn mensen werkten. Als hij een overtreding van de veiligheidsmaatregelen constateerde, greep hij direct in. Het hof vond dat een werkgever niet elke dag of continu op alle plaatsen waar werk wordt verricht toezicht hoeft te houden op de naleving van veiligheidsinstructies en het gebruik van de veiligheidsmaterialen. Een bezoek aan de locatie waar de man werkte, had het ongeluk ook niet kunnen voorkomen.
Volgens getuigen waren er ook voldoende dakladders en andere veiligheidsmaterialen op de werkplek aanwezig die gebuikt konden worden. De werkgever had de man twee dagen voor het ongeval nog gewezen op de noodzaak van en geïnstrueerd over het gebruik een veiligheidsgordel. De man had ook de hele dag met de veiligheidsgordel om gewerkt maar ging nog een laatste keer het dak op zonder. De getuigen in de rechtszaak hebben niets dan lof voor de manier waarop de inlener met de veiligheid omgaat. Al met al vond het hof de inspanningen van de werkgever  voldoende om aansprakelijkheid van de werkgever van de hand te wijzen.

LJN BV1928 en LJN BV1926

Met medewerking van de Arbeidsrechtfabriek

Reageer op dit artikel