nieuws

Kamp heeft geen genade meer met fraudeurs

Arbeidsrecht

Bedrijven die de arbeidswetten overtreden, kunnen voortaan worden stilgelegd. Dit staat in het wetsvoorstel ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ van minister Kamp en staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Kamp heeft geen genade meer met fraudeurs

Een bedrijf dat fraudeert, betaalt de eerste keer een boete, de tweede keer een dubbele, en de derde keer een drievoudige boete. Bij een bedrijf dat herhaaldelijk fraudeert kunnen de werkzaamheden maximaal drie maanden worden stilgelegd.
Daarnaast gaat het boetebedrag omhoog. Werkgevers betalen bijvoorbeeld  twaalfduizend euro per illegale werknemer als zij voor de eerste keer de regels overtreden en achttienduizend euro als er onveilig wordt gewerkt op een steiger. Nu is de boete voor het laten werken van illegale werknemers achtduizend euro per werknemer en voor onveilig werken op een steiger negenduizend euro.

In 2010 is voor 119 miljoen euro gefraudeerd. Er werden ongeveer vierduizend boetes opgelegd aan bedrijven voor in totaal ruim 40 miljoen euro.

Niet alleen frauderende of onveilig opererende werkgevers worden door Kamp op de korrel genomen. Ook mensen die sjoemelen met uitkeringen worden in de toekomst veel harder aangepakt. Uitkeringsontvangers die frauderen moeten vanaf 1 januari 2013 altijd de ten onrechte verkregen uitkering terugbetalen en krijgen daarnaast datzelfde bedrag aan boete. Als iemand voor duizend euro fraudeert, krijgt diegene een boete van duizend euro. Bij een herhaling is de boete 150 procent van het bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd, dus in dit voorbeeld vijftienhonderd euro. Deze tweede boete wordt gekort op de uitkering of op een andere manier geïnd.
Dit is een aanscherping van de huidige situatie waarbij uitkeringsontvangers de eerste keer 10 procent van de onterecht verkregen uitkering aan boete krijgen en de tweede keer 15 procent, in dit voorbeeld dus honderdvijftig euro. Gemeenten worden verplicht de sancties uit te voeren.

Reageer op dit artikel